🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Pál-bazilika
következő 🡲

Szent Pál-bazilika, falakon kívüli, San Paolo fuori le mura: Szt Pál apostol sírja fölé emelt római főtemplom. - Szt Pál sírját már a 2. sz: az Ostiába vezető út mellett tisztelték. A legkorábbi márvány síremlék cellája fölé I. (Nagy) Konstantin cs. (ur. 306-337) kisebb baz-t emelt, melyet I. Szilveszter p. 324. XI. 18: szentelt föl. Később a zarándokok tömege miatt ezt a tp-ot cs. rendeletre kibővítették. Ciriades építész hatalmas öthajós, 80 oszlopos, előcsarnokos baz-ját 390: szentelte föl Siricius p. E tp-ot sokszor megrongálták, kirabolták, s 1823: leégett. A mai ~t a ker. világ adományaiból Luigi Polletti építette, IX. Pius p. 1854: szentelte föl. - A gránitoszlopos előcsarnok homlokzati aranymozaikján (Nicola Consoni [1814-84], Luigi Agricola [1795-1857] művén) Jézus két ap-ával, Szt Péter és Pállal; alatta az „Isten Báránya”. Kétoldalt a háttérben Jeruzsálem és Betlehem falai, az előtérben juhok csoportja éppen inni készül a →négy paradicsomi folyóból. A főbejáratnál lévő 6 alabástromoszlop az egyiptomi alkirály, Mehmed Ali ajándéka. A főhajó ablakai közötti freskókon Pál ap. élete, az egész tp-ban körülfutó 265 mozaikképen a pápák Szt Pétertől II. János Pálig. A főhajót a kereszthajóval összekötő diadalíven nagy, 6. sz. bizánci aranymozaik, Galla Placidia csnő ajándéka: Krisztus körül két angyal, a →huszonnégy vén és az →evangelista szimbólumok, alul Szt Péter és Pál. A félköralakú apszis nagy Utolsó ítélet-mozaikképét a 13. sz: Velencében készítették, alatta a p. fehér márványtrónja. A főoltár 4 porfír oszlopon nyugvó, márványfigurákkal gazdagon díszített gótikus baldachinja (Arnolfo di Cambio, 1285) alatt Szt Pál ap. 4. sz-ból való márványkoporsója, melyet Nagy Konstantin cs. helyezett ide. A Jézus szenvedéstörténetét, föltámadását és mennybemenetelét ábrázoló márvány húsvéti gyertyatartót Nicola d'Angelo és Pietro Vassalletto 1170: faragta. A kereszthajó két végében lévő kék malachit-lapislazuli oltár I. Miklós cár ajándéka. A szentségi kpna feszülete mellett Stefano Maderno (1576-1636) Szt Brigitta-szobra, és egy Szt Pál ap-t ábrázoló, 14. sz. faszobor. Az etruszk oszlopokkal ékesített Szt Benedek-kpna oltárán Pietro Tenerani Szt Benedek-szobra. A szenteltvíztartó Pietro Galli (1804-77) munkája.  **

Tóth 1988:115.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.