🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Liga
következő 🡲

Szent Liga, 1538. febr. 8.: az európai fejedelmek törökellenes szövetkezése. - III. Pál p. (ur. 1534-49) közbenjárására Nizzában V. Károly cs. (ur. 1519-56) és I. Ferenc fr. kir. (ur. 1515-47) kibékültek egymással, a p-val és Velencével és több ker. fejedelemmel szöv-et kötöttek a tör. ellen. E szerint 1539: indították volna hadjáratukat. II. 24: Váradon I. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1526-64) I. (Szapolyai) János (ur. 1526-40) békét kötöttek (→váradi béke), mely a tör. elszigetését biztosíthatta volna. Mivel V. Károly cs. és testvérei - különösen Mária kirné, németalföldi kormányzó - fontosabbnak tartották a tör. háborúnál a reformáció keltette vallási viszályok elfolytását, a ~ tör. elleni háborúja terv maradt. A fr. kir. a törökkel egyezkedett, a szöv-ből Velence is kilépett, I. János a váradi békében ígértek mellett a ~ segítségére sem számíthatott. 88

Szilágyi I:263. - Horváth M. IV:141. - MTK II:370.

Szent Liga, Szent Szövetség, Krakkó, 1684. márc. 5.: törökellenes szövetség. - A Bécs elleni sikertelen török ostrom (1683. VII. 31-IX. 12.) után kezdeményezte XI. Ince p. (ur. 1676-89) Ny-Európa védelmére. Okmányát elsőként Krakkóban III. (Sobieski) János lengy. kir. (ur. 1674-96), Linzben III. 28: I. (Habsburg) Lipót (ur. 16-17), Velencében IV. 28: Giustiani dózse írta alá, Oroszo. is csatlakozott hozzá. A ~ célja nem csupán a tör. előretörés megállítása, de annak Eu-ból való kiszorítása volt. A ~nak egyszerre több ponton egyidejűleg kellett támadnia. I. Lipót IV. 11: levélben hívta föl csatlakozásra I. Apafi Mihály erdélyi fejed-et (ur. 1661-90), aki V. 15: követeket küldött Sobieskihez, hogy megmagyarázza, Erdély a töröktől körülvéve miért nem csatlakozhat azonnal a ~hoz. A Habsburgok, pápai és Ny-eu. segédcsapatokkal Mo-on támadtak: Lotharingiai Károly VI. 13: bevette Visegrádot, VI. 27: Vácot, VI. 30: Pestet, VII. 22: Verőcét (Verőce vm.), de XI: 3: elvonultak Buda alól. A lengy-ek Podóliában, a velenceiek a Földközi-tengeren csatáztak. - 1686. VI. 18-IX. 2: a ~ hadai 65.000 emberrel, ebből 15.000 m-ral megostromolták és bevették Budát, IX. 23: Simontornyát, Szegedet, X. 22: Pécset, X. 30: Siklóst, XI. 12: Kaposvárt, az őszi harcokban majdnem egész Szlavóniát. - 1687. VIII. 12: Nagyharsánynál (Baranya vm.) legyőzték Szulejmán nagyvezír seregét, IX. 29: bevonultak Eszékre. X. 27: a balázsfalvi szerződéssel a cs. csapatok téli szálláson maradhattak Erdélyben. X. 30: Valpót (Verőce vm.) átadták a törökök, XI. 22: Esterházy János visszafoglalta Palotát (Veszprém vm.), XII. 17: Caraffa Egert, 1688. I. 14: Munkácsot. I. 24: Klobusitzky Ferenc zempléni alispán Pozsonyban átadta Thököly Imre fejed. jelvényeit: a süveget, botot és zászlót s a töröktől kapott athnamét. I. Lipót a visszafoglalt mo-i részeket a hódító jogán IV. 5: az Osztrák Udvari Kamara alá rendelte (a m. kir. a m. földön gyarmatosított). V. 19: visszafoglalták Székesfehérvárt, VI. 20: Lippát, VI. 12: Újlakot (Szerém vm.),VIII. 12-IX. 6: ostrom után Belgrádot (Nándorfehérvár), melyet 1690. X. 8: föladtak. - 1687: a krími hadjárattal Oroszo. is csatlakozott a tör. elleni háborúhoz. Az 1684. VIII. 15-i regensburgi fegyverszünetet megszegve XIV. (Bourbon) Lajos fr. kir. (ur. 1643-1715) a Rajnavidéken 1688. IX. 24: megtámadta I. Lipótot (csak 1697. IX. 20: kötöttek békét). - 1689. I. 26: a tör. föladta Szigetvárt, II. 20: a ~ béketárgyalásokat kezdett Bécsben a tör. küldöttséggel, de azok 1690. VI: eredménytelenül zárultak. Bádeni Lajos őrgr. győzött VIII. 30: Batocsinnál (Szerbia), IX. 24: bevette Nist (Szerbia; 1690. IX. 9: föladták), X. 19: Viddint (Bodony, Bulgária; 1690. VIII. 29: föladták), 1690. IV. 13: Batthyány Ádám és Zichy István elfoglalta Kanizsát (Zala vm.). Bádeni Lajos 1691. VIII. 19: Szalánkeménnél (Szerém vm.) megverte Köprülü Mohamed hadát, aki ott elesett. - 1692. VI. 5: a török föladta Váradot (Bihar vm.), 1693. V. 27: Jenőt (Zaránd vm.), 1695. I. 12: az egy éve körülzárt Gyulát (Békés vm.). 1697. IX. 11: a cs. hadak új fővezére, Savoyai Jenő hg. Zentánál szétverte Elmasz Mehmed nagyvezír csapatait, aki ott elesett. X. 23: Savoyai bevette Szarajevót (Bosznia), XI. 6: Rabutin Újpalánkát, XI. 8: Pancsovát. Karlócán (Szerém vm.) 1698. XI. 13. ang. és holl. közvetítőkkel béketárgyalás kezdődött, melynek eredménye 1699. I. 26: a →karlócai béke. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.