🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Lázár szegényei
következő 🡲

Szent Lázár szegényei: A Képes Krónika szerint őseink Taksony (ur. 955 k.-971/972) idejében három seregre oszolva Fro-ot dúlták. Visszatérőben egyik részüket a szász fejed. megölte, hetet közülük azonban elrettentésül életben hagyott és levágott füllel eresztett haza Pannóniába. Itthon a nép szégyenükért elítélte őket. Mindenüket, még feleségüket és gyermekeiket is elvesztették. Arra kényszerítették őket, hogy életüket gyalog, mezítláb járva, koldusként tengessék: Lázár volt a nevük (Lazari sunt vocati). - A hagyományt a Pozsonyi Krónika már kerekebben adja elő: „Ezt a hetet aztán a botrány miatt hét magyar néven emlegették... A hét elítélt magáról éneket szerezvén, a világi dicsőségért és hírök, nevök terjedéséért a nép közt énekelteté, kik ~nek hívatnak mind e mai napiglan. Így nevezték őket pedig azért, mert Szent István kir., aki minden szabadosan csavargókat megfenyít vala, amint ezek nemzetségeit házról házra, sátorról sátorra járva látta énekelni, magyarázatot kívánna felekezetök és trufáik felől; kik is mindent elbeszélének, a mi apáinkkal a község által történt vala. Szent István meggondolván, hogy fő és elöljáró nélkül senki jó nem lehet, azért megparancsolá nekik, hogy a Szent Lázár-rend esztergomi kereszteseinek hatósága alá tartoznak magokat vetni, s ezért hívják őket Szent Lázár szegényeinek.” - E hét gyászmagyar pogány hagyományvilága csak később, ker. hatásra színeződött, bővült a bibliai Lázár, továbbá a →Szent Lázár Lovagrend képzetkörével. István kir. emlegetése csupán magasztos anakronizmus. Beöthy Zsolt és Sebestyén Gyula utalt arra, hogy a mi pogány lázárjaink társad. helyzete azonos volt a 12/13. sz. →leprásaival. A rettenetes ragadós betegség (morbus Sancti Lazari) hazánkban is pusztított. Áldozatainak fülét, orrát, minden testrészét megtámadta, lemarta. A társad. úgy védekezett, ahogy tudott: kiközösítette őket. Amíg nem alapítottak számukra külön telepeket, éppúgy barangoltak, mint a mondai hét magyar. Kereplővel, kolomppal figyelmeztették a járókelőket, hogy térjenek ki előlük. Ahol a betegség felbukkant, fekete zászlót tűztek ki. **

Bálint I:82.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.