🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent József Internátus
következő 🡲

Szent József Internátus, Eger, 1850?-1948. jún.: a cisztercita →Szent Bernát Gimnázium fiúinternátusa. - Az érs. alapítású ~ 1936: 120, 1941: 133 r.k. tanulót látott el. Felvételi díjat nem kértek, a köztartási díj 1936: havi 60 P, 1941: havi 70 P, orvosi díj egy évre 20 P. A növendékek zenét a városi zeneisk-ban tanulhattak, a sportolni vágyóknak teret és fölszerelést biztosítottak. Ingyenes, negyed, fél és kedvezményes elhelyezést is adtak. - 1993: Érseki Szt József Koll. néven újra megnyitották 5-12. o-os fiúk számára. 88

Jámbor 1936:192; 1942:348. - KIM 2000:123.

Szent József Internátus, Vác, 18. sz.?-1948. jún.: az 1714: alapított piarista gimnáziumtól független diákotthon. - 70 fiú növendéket fogadott, papok vezették. A piar. gimn. tanulói 1936: havi előzetesen fizetett 50 P-ért, 1941: havi 60 P-ért ellátást kaptak, a zongora-, hegedűtanítás havi 6, az orvosi ellátás havi 8 P-be került. Lehetőleg az I. o. gimnazistákat vették föl, a váci egyhm. tanítók gyermekeinek kedvezményeket adtak. - 1993: újra megnyitották középisk. fiuk számára. 88

Jámbor 1936:194; 1942:353. - KIM 2000:242.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.