🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai (értekezései)
következő 🡲

Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai (értekezései), Bp., 1917-1919; Bp-Pécs, 1922-1944: székfoglalók és előadások füzetsorozata. - Szerk. 1917-25: →Schütz Antal, 1928-31: →Tóth Tihamér, 1932-37: →Takáts Ernő, 1937-39: →Horváth Konstantin. - Füzetei: I. 1. Székely István: Szt János Apokalypsisa és a világtört. 1917. - I. 2. Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. 1. rész. A bibliai Jeruzsálem tört. 1918. - I. 3. Madarász István: Verworn Miksa pszichomonizmusa. 1919. - I. 4. Horváth Sándor: A haza és a hazaszeretet bölcs. alapjai. 1922. - I. 5. Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. 2. A 19. és 20. sz: végzett jeruzsálemi ásatások tört. 1924. - I. 6. Horváth Sándor: Ismereteink egyneműsége és a hittételek. 1925. - II. 1. Scheffler János: Hám János szatmári pp. és kinev. prím. emlékiratai, 1848-49-ből. 1928. - II. 2. Schermann Egyed: Adalékok az áll. kv-cenzúra tört-éhez Mo-on Mária Terézia haláláig. 1928. - II. 3. Kecskés Pál: A modern lélektan és a skolasztika. 1930. - II. 4. Erdey Ferenc: A 13. sz. bölcs-ének válsága és Aquinói Szt Tamás. 1930. - II. 5. Pataky Arnold: Szt Tamás ap. cselekedetei. Irodtört. tanulm. a kerség első századaiból. 1931. - II. 6. Takáts Ernő: Bosszúálló-e az ÓSz Istene? 1931. - II. 7. Petró József: Pázmány Péter teol-ja. 1932. - III. 1. Bőle Kornél: Árpádházi B. Margit szttéavatási ügye és a legidősebb lat. Margit-legenda. 1937. - III. 2. Padányi-Frank Antal: A ped. válsága és a jövő útja. 1938. - III. 3. Kühár Flóris: Mária-tiszt-ünk a 11. és 12. sz. hazai lit-jában. 1939. - III. 4. Radó Polikárp: Az Úr születésének évszaka. 1939. - III. 5. Váradi József: Az emberért vívott harc neveléstud. következményei. 1939. - III. 6. Kniewald Károly: Hartwick győri pp. Agenda Pontificalis-a. 1941. - III. 7. Takács Ince: M. ferences aszketikus élet és aszketikus kiadv-ok kül. tek. a 17. és 18. sz-ra. 1942. - III. 8. Becker Vendel: A ker. nemz. népisk-k jövő alakulása. 1943. - III. 9. Gálos László: A nő jogi helyzete az egyh-ban. 1944. T.E.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.