🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Imre-szobor
következő 🡲

Szent Imre-szobor, Bp. (XI. ker. Móricz Zsigmond körtér): →Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotta szoborcsoport. - A →Szent Imre-év keretében, 1930. VIII. 17: avatták. A magas posztamensen áll Szt Imre, alatta a talapzaton 4 mellékalak: m. leányka, cserkész, emericanás diák és m. levente. A cserkészt Godó Jánosról, a 13. sz. Ezermester cserkészcsapat cserkészéről mintázta az alkotó. A talapzat elején a Szt Korona felajánlása-dombormű, jobb oldalán →Szent István intelmeiből, a bal oldalon „Szent Imre fölajánlása a veszprémi székesegyházban”, hátsó oldalon „A magyar nemzetnek, Izabella főhercegasszony” szöveg olvasható. Ez az egyetlen mo-i köztéri cserkészszobor, amely túlélte a komm. pártállamot (1945. I: és 1956. X. 28-XI. 5: Bp. szovjet ostromát). Többször el akarták távolítani, de mindig sikerült megmenteni. 1930: fölavatására a tiroli zarándokok Szt Imre tiszt-ére egy hatalmas tiroli keresztet hoztak, mely 2006: a XIV. ker. Thököly úti Szt Domonkos-tp-ban található. 1930-49: és 1990-től XI. 5: minden évben ünnepségeket rendeznek a ~nál. Bo.J.-Fe.Má.


Szent Imre-szobor, Bp. (XI. ker. Móricz Zsigmond körtér): Lásd MKL XII/830. – Az emlékművet Croy-Dülmen Izabella főhgasszony ajándékozta Szt Imre hg halálának 900. évfordulójára a városnak. A szoborcsoportot Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette, 1930. VIII. 17: avatták. Az avatásra tiroli zarándokok hatalmas →Tiroli keresztet hoztak, mely 2010: a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja-tpban látható. – 1 m magas kő talapzat közepén kő oszlopon Szent Imre hg. bronz szobra, fején koronával, két kezében liliommal, oldalán tőrrel. – A posztamens elején bronz dombormű: Szent István felajánlja a Szent Koronát a Boldogságos Szűznek, alatta „Szent Imre herceg” felirat. A jobb oldali felirat: Szent István intelmeiből: Atyád Salamon szájának általa mondja, hallgassad én fiam a te atyádnak tanítását és te anyádnak törvényét el ne hagyjad, hogy megsokasodjanak a te életednek évei. Ha országodnak tisztességét bírni akarod, szeressed az igazságos ítéletet. Légy végezetül erős, hogy téged a jó szerencse fel ne emeljen, avagy a rossz szerencse le ne verjen. Légy alázatos, hogy Isten téged felmagasztaljon itt és a jövendőben. A bal oldali felirat Szent Imre veszprémi felajánló imája: Te ki vagy, mint az egész világnak gondviselője, az emberi erőtlenségnek segítője, ki elragadod a fejedelmek lelkét, aki rettenetes vagy a földnek királyai előtt, végezd el kedvedet bennem. A hátoldalon lévő felirat: A magyar nemzetnek, Izabella főhercegasszony. (A címere eltávolítva). – A talapzaton mellékalakok: balra parasztleány és fiú, mögötte imádkozó levente, jobb oldalon elöl cserkészfiú, mögötte emericanus diák. A cserkészfiú egyenruhában, vállán cserkészköpennyel, jobb lábbal előrelépve, jobb kezében cserkészbottal áll, árvalányhajas cserkészkalapban, felemelt fejjel tekint a magasban álló Szent Imre hercegre. A szoborcsoportot az elmúlt évtizedekben számos ürüggyel kívánták eltávolítani: közlekedési átrendezés, területrendezés, nem elég korszerű, nem elég művészi, kihívás a marxi gondolatok ellen, stb., de mégis sikerült megóvni és így a helyén maradt. A négy évtized alatt egyetlen köztéri cserkészszobrunk, amelyet nem távolítottak el, nem zúztak szét. – Korábban és 1990 óta minden év XI. 5: ünnepséget rendeznek a ~-nál. Bo.J.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.