🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Imre-év
következő 🡲

Szent Imre-év, 1930. máj. 18.-1931. máj. 3.: Szent Imre herceg halála emlékének 900. évfordulós ünnepségei. - Az ünnepségsorozatban a nemz. és egyh. jelleg egyaránt megnyilvánult, kifejezve a m. állam és a kat. egyh. tört. összetartozását. Ezen ünnepségek kínálták az első alkalmat arra, hogy a trianoni Csonka-Mo. bemutassa összetartozását a ker. világgal. A rendezvényeket IV. 5-7: bpi előkészítő misszió vezette be (világi eln. →Huszár Károly v. min-elnök, egyh. eln. Hász István tábori pp.), IV. 27: Serédi Jusztinián hgprím. megáldotta a Szt István-baz. hősök emlékére és Szt Imre tiszt-ére készített, 84 mázsás Szt Imre-harangját. V. 25: az Orsz. Kat. Szöv. nőzarándoklatot indított Esztergomba. V. 29: volt a kat. leányok orsz. zarándoklása Árpádházi B. Margit margitszigeti kpnájához. A Bp. összes tp-ában tartott népmissziókon 130.000 hívő készült föl lelkileg a szt hg. ünnepére. V: az MTA tartott díszközgyűlést, a Nemz. Színházban előadták Kállay Miklós A liliomos királyfi c. színművét. VI. 1: Miskolcon a G.K. Nők Orsz. Szöv. tartott Szt Imre-ünnepséget. XI. Pius p. VI. 2: Nono exeunte saeculo levelével köszöntötte a ~et. VI. 23-26: Bpen megrendezték az Orsz. Kat. Hitokt. Kongresszust, VI. 24: a csanádi egyhm. zarándoklatot indított Velencébe, mely VI. 28: Szt Gellért pp. ereklyéit hozta Szegedre. VII. 4: megalakították az Orsz. Egyházműv. Tanácsot. VIII. 16-24: a közp. ünnepségek hetének eseményei Bpen zajlottak, ezeken 7 bíb. (köztük Faulhaber müncheni érs. és Hlond lengy. prím.) több száz főpap (köztük Giuseppe Roncalli cpp., Bulgária ap. vizitátora, utóbb XXIII. János p.) vett részt a hívők százezres seregével. VIII. 16: a M. Kat Absztinens Keresztegyes. nemzetk. értekezletet tartott. Ekkor jött először Bp-re p. legátus, Aloisio Sincero bíb., aki VIII. 17: leleplezte a XI. ker. Horthy Miklós köröndön (1945-: Móricz Zsigmond körtér) Kisfaludy Strobl Zsigmond Szt Imre-szobrát, VIII. 19: tábori misét celebrált a Vérmezőn 150.000 hívő részvételével; este a Dunán 4 kivilágított hajóval Krisztus Király diadalmenetet rendeztek. Az első hajón a legátus vitte az Oltáriszentséget és az ap. aranykeresztet, a 2. gőzösön a kivilágított kettős kereszt a Szt Korona másával, a 3.-on Szt Imre liliomos szobrával. Az Eötvös térről induló fölvonulás megkerülve a Margit-szigetet tért vissza. A hajós körmenet után tűzijáték következett. - Az ünnepségek csúcspontja VIII. 20: Szt István napja, melyen az ünnepi sztmisét Sincero bíb. a Bazilikában mutatta be, onnan indult el a →Szent Jobb-körmenet, kb. 800.000 emberrel az Andrássy úton a Hősök terére, a millenniumi emlékműig, majd vissza a Bazilikába. 1896: a millennium óta ilyen hatalmas körmenetet és ünnepséget nem tartottak Mo-on. Délután az Országház kupolacsarnokában a törv-hozás mindkét háza közös ülésén leleplezték az itt elhelyezett Szt Imre-emléktáblát. A kevésbé látványos rendezvények, nemzetk. kongr-ok, ifj. gyűlések, szakmai rendezvények, filmbemutatók stb. tették teljessé a ~et. A legátus VIII. 24: utazott el Bpről, mindig elragadtatással szólt a felejthetetlen ünnepségekről, amelyek érzékeltették a m. katolicizmus erejét. VIII. 16-18: rendezték a Credo Egyes. orsz. kongresszusát, VIII. 16-20: Nemzetk. Kat. Eszperantó Kongresszust, VIII. 18-20: a Kat. Egy. és Főisk. Ifj. Nemzetk. Kongresszusát, VIII. 21: a Mária Kongr. nemzetk. kongresszusán Nemzetk. Mária-napot, VIII. 21-22: Nemzetk. Kat. Ped. Kongresszust, VII. 21-23: Nemzetk. Kat. Szociális Napokat, VIII. 22: Nemzetk. Kat. Irod. Ünnepséget, VIII. 23: a Kat. Orvosok Nemzetk. Sexuál-Etikai Kongresszusát, IX. 28: orsz. Szt Gellért-ünnepséget. IX. 14: fölszentelték a külső ferencvárosi Szt Kereszt-tp-ot, a Szegénygondozó Nővérek Társ. új ktorát, X. 19: Újpesten a Jézus Szíve Fiúotthont, X. 23: a szegedi Szt Imre-szobrot, X. 24: a Magyarok Nagyasszonyáról nev. Fogadalmi tp-ot, X. 25: a rókusi népiskolát (mely az 1926:VII. tc. meghirdette 5 év alatt 5000 népiskolát 5000. népiskolája volt); XI. 1: leleplezték a Pázmány Péter Tudegy. hősi halált halt hallgatói emlékművét, XI. 12: a balassagyarmati kat. árvaházat, XI. 16: Zichy Nándor szobrát. 88

Balogh-Gergely 1993. - Zombori 2001:62. (Gergely Jenő: A m-szentszéki diplomáciai kapcsolatok 1920-1990)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.