🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Imre Kollégium
következő 🡲

Szent Imre Kollégium, Bp., 1900. szept. 1.-1948?: Glattfelder Gyula, a Szt Imre Kör tb. elnöke magánvállalkozásként alapította a lakáshiánnyal küszködő, Bpen tanuló egyetemi ifjak számára. Először 2 lakást bérelt a IV. Irányi u. 20 sz. alatt. Ezen 1900. IX. 1: megnyitott koll-nak 10 lakója volt. 1901: újabb 2 bérlakással a bentlakók száma 24-re szaporodott. Glattfelder Zichy János gr-fal megalapította a →Katolikus Főiskolai Internátus Egyesületet, melynek egy év alatt több száz tagja és 40.000 K alaptőkéje lett. Megvették az Üllői út 22. sz. házat, melyet 1902. X. 15: megnyitottak 54 diák számára (1908: ezt vette át az Ált. Egyetemi Segítő Egyes., s rendezte be a Diákotthont). Az Üllői út 24. I. és II. emeletének bérletével a bentlakók száma 100, majd 150 fő lett, a diákok negyede ingyenes v. kedvezményes ellátást kapott, a segélyek összege 1905/06: 25-30.000 K. 1902: a Szt Imre Kör 5 helyiséget kapott a ~ épületében (hivatali, játék-, billiárd-, olvasóterem és 1500 köt-es kvtár, 100 keresztény újsággal). 1903. XII-1908. VI: kiadták a Keresztény Magyar Ifjúság, 1909-12: az Élet c. hetilapot. A Pesti ~ végül a IX. Ráday u. 43-45. sz. alatt kapott végleges helyet, ott 300 diák talált otthonra (évtizedekig ez volt Mo. legnagyobb kollégiuma). - 1908: a XI. Fehérvári (1921: Horthy M., 1945: Bartók B.) út 17. alatt alapították meg a Budai ~ot 200 férőhellyel, mindkettőbe csak kat. hallg. jelentkezését várták. Az 1 személyes szobák egy félévre békeidőben 800, a 2 személyesek 750 K-ba kerültek, ezekért 1915: 1300 ill. 1100 K-t kértek. A Pesti ~ban 1914/15: csak 69 olyan növendék maradt, aki az egész tanévet a ~ban töltötte, holott az év folyamán 508 főt vettek föl, 347-et behívtak katonának. A Budai ~ban 1914/15: az előző évi 212 diák helyett csak 130-cal indultak, a behívások miatt 60, az év végére 40 diák maradt, az éves ráfizetés kb. 80.000 K. Az 1918/19. tanévben a katonadiákok lakáshiányának enyhítésére a 2 ~ 550 főt fogadott. Az I. vh-ban a ~ 46 diákja halt hősi halált. - 1919. III. 22-VIII. 1: a budai ~ból Martinovics Diákotthon lett, ahol a műegy. hallg-k tankönyvtárát rendezték be. A pestiből Szabó Ervin Főiskolai Diákotthont csináltak, V. 24: a Közokt. Népbiztosság saját kezelésébe vette, a napi étkezés 4 K, a havi szállás személyenként 60 K lett. Az ellenforr. diákszervezkedésben pincéjében fegyvereket gyűjtöttek, 1919. VIII. 1: hajnalban a Pesti ~ lakói tűzték ki Bpen elsőként a nemz. zászlót, VIII. 6: részt vettek a Peidl-kormány letartóztatásában, a Tudományegyetemi Csendőrzászlóalj megalakításában. Járőreinek X. 5: este tett jelentésére zavarta el Bandholz amerikai antant-megbízott a M. Nemz. Múzeum elhurcolására fölvonult rumén osztagot. - 1919. X: az 1 személyes szoba ára teljes ellátással 300 K, a 2 személyesé 250 K volt. 1921/22: áll. támogatásként a Pesti ~ havonta 50.000 K-t, a Budai ~ 30.000 K-t kapott, élelmezési segélyük havi 46.500 K. 1927/28: fél évre a külön szoba 720, a 2 személyes 620 P-be került. - Kebelbeli diákegyesületük, a Budai Kollégiumi Klub és a Pesti Kollégiumi Kör a MEFHOSZ és az OMKDSZ tagegyesülete volt. - 1927: a Pesti ~ ig-ja →Marczell Mihály, a Budai ~é →Tiefenthaler József. - Lapjai: Krampusz (1908-47), UPOSZ (1922 -47), Magyar Út (1926-28), Karnevál (1930). 88

Fieber Henrik: A kat. egy. hallgatók ~a. Bp., 1903. - A Szt Imre-koll. Bp., é.n. - Kat. Közl. 1915. Külön kiadás 35-40. - Egyetemi Lapok 1919. I. 12: 5. - Az Újság 1919. III. 23. - Akadémia 1922. X. 31. - Szt Imre Collegium 1900-1925. Bp., 1925. - Vox Academica 1927. VI. - MKA 1928:568. - [Urbán Gusztáv]: Építsünk Egerben ~ot! Eger, 1930. - A Szt Imre Főisk. Internátus Egyes. alapszabályai. Bp., 1942. - A ~okat fenntartó Szt Imre Főisk. Internátus Egyes. 1935/36-1942/43. évi jelentése. [6 db] Összeáll. Tiefenthaler József. Uo., 1937-44. - Viczián 1978, 1995, 2002.

Szent Imre Kollégium, Szeged, 1923?-1948.: 1945. IV: újra megnyitották 20 egy. hallgatóval, a jelentkezők számának folyamatos növekedésére számítva. Kezdetben csak szállást tudtak adni, étkezést az egy. menza biztosított. 88

Hitvallás 1945. IV. 15: 4.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.