🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Imre Fiúnevelő Intézet
következő 🡲

Szent Imre Fiúnevelő Intézet, Székelyudvarhely, [1593] 1908-1948: a r.k. Baróti Szabó Dávid Gimnázium kollégiuma. - A gimn-mal egyidőben alapították a jezsuiták vidéki, de tanulmányaikat a gimn-ban végezni szándékozó tanulóik számára, hogy ott vallásos és hazafias nevelésben részesüljenek. 1941: 130 tanulót fogadtak, az évi ellátási díj 400 P, amit havi egyenlő részletekben kellett fizetni. Napi 3x-i étkezésen kívül külön díjazásért uzsonnát is kaphattak. Mosásról mindenki maga gondoskodott. Fürdő- és bútorhasználati díj évenkint 15 P, amit mindenkinek a beíratáskor egy összegben kellett befizetni. Jó magaviseletű és szorgalmas tanulók kedvezményeket kaphattak, annak összegét az egyhm. igazgatótanácsa állapította meg, 1941: 40 kedvezményes helyet biztosítottak. A ~nek külön orvosa volt. A betegeket irgalmas nővérek ápolták, akik a konyhát is vezették. 3 tanár felügyelt és ellenőrizte a tanulm. előmenetelt. A felvételre aug. 25-ig lehetett jelentkezni. 88

Jámbor 1942:352.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.