🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Család
következő 🡲

Szent Család: a Boldogságos Szűz Mária, Szt József és Jézus Krisztus alkotta →család, melyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. - A 17. sz: kezdték külön ünnepelni. XI. Pius p. (ur. 1922-39) a Vízkereszt nyolcadába eső vas-ra tette, 1969-: a karácsony nyolcadába eső vas-on van az ünnepe. Mária és József rokonságával kiegészítve: →Nagyszentcsalád. - Ikgr. Önálló csop-ként a 14. sz: tűnt föl (Lorenzetti isk.). E sz. végétől a →menekülés Egyiptomba képtípus számos példája ismert. A ~ot útjukon, pihenés közben, v. egy ház belsejében ábrázolták. 1500 k. alakult ki a ~ egyiptomi életét ábrázoló képtípus, melyen József mint ács dolgozik, Mária ruhát készít Jézusnak, a Gyermek játszik v. Szt Józsefnek segít (A. Dürer: Mária élete ciklusának egyik lapja, fametszet, 1501-11). Az itáliai reneszánsz a gyermek Keresztelő Jánost mint a gyermek Jézus játszótársát ábrázolta e képeken. Később a ~ názáreti életének jeleneteit ábrázolták. **

Kirschbaum II:4. - Sachs 1980:164. - KML 1986:286.

Szent Család, Bp., [1890]-1913. dec., Győr, 1914. jan.-1919. jan.: képes havi folyóirat keresztény családok számára; a „Názáreti Szent Család” és a „Szent József Társulatok” hivatalos közlönye. - Megj. havonta. Szerk. Soós István, 1912. VI: Hajós Szaniszló, 1912. XII: Soós István, 1914. I: Fülöp Cyrill, 1914. VIII: Szabó Terézius, 1917. X/XI: Galavits Albert. Fel. kiadó 1917. X/XI: Heim Angyal, 1918. VII/VIII: Somogyi Károly. Kiadó: a Sarutlan Karmeliták Zárdája, 1912. VI: Bpi Karmeliták S[arutlan] Karmelita Rendház, 1916. III: kármeliták. Ny: Athenaeum, Bp., 1908. I: Stephaneum, Bp., 1912. I: Élet ny., Bp. [Az 1907. III. előtti létezéséről évf-számozásából következtetve] 88

Horváth 2000:702. (1073.)

Szent Család, Bp., 1907. jan.-1919. jan.: képes havi folyóirat keresztény családok számára. - Megj. évente 10x, 1913: havonta. Szerk. 1913: Soós István, 1914: Fülöp Cyrill, 1915: Szabó Teréziusz, 1917. X: Galavits Albert. Kiadó: Kármelita Rend. Ny: Stephaneum, 1911: Élet. - Előbb: A Szent Család Kis Követe (1890-1906). T.E.

Kemény 1942:278.

Szent Család (Holy Family), Homestead, Pa., USA, 1923. (szept.?)-1924.(?): hitbuzgalmi folyóirat. - Megj. havonta(?). Szerk. kiadó: Nyíri István plnos. - Egyesült a Szt Anna Hírnökével. 88

Kat. Szle 1926:138. - Puskás 1982:621.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.