🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Ágoston Társulat
következő 🡲

Szent Ágoston Társulat, Galánta, 1933-1945: a felvidéki katolikus magyarok könyvkiadója. - Alapító elnöke Franciscy Lajos (1862-1933) nyitrai knk., halála után elnöke Bognár Gergely (1868-?) gutai plnos. Mivel a pozsonyi Országos Hivatal és a prágai Isk. és Művelődésügyi Min. a Szt Pál Társaság megalakítását nem törvényesítette, a kat. egyházzal való megállapodás eredményeként hozhatták létre. A rozsnyói ppség résztulajdonaként létezett Sajó-Vidék Nyomda és Kiadóváll. mellett ez volt a Felvidék elcsatolása után létezett 2. magyar kat. kv-kiadó, mely főként a m. tannyelvű kat. el. isk-kat látta el tankv-ekkel. 88

Fónod 1997:297. - Tóth-Filep IV:35.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.