🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont
következő 🡲

Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont: Reizer Pál mpp. kérésére a román Okt. Min. 1991. IX. 1: engedélyezte az áll. iskolarendszer részét képező, R.K. Szemináriumi Líceum létesítését. A Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum épületében működő gimn. ig-ja Bura László lett. Az isk. neve 1992. IX. 1: Hám János R.K. Szemináriumi Líceum. Párhuzamos o-ainak egyike humán, a másik reál tagozatos. 1994. IX: ig-ja Bura László. 1995: a Tanügyi Törvény iskolatípus besorolása alapján az isk. neve: Hám János R.K. Teológiai Líceum. 1996: egyesült a R.K. Posztliceális Egészségügyi Iskolával és ~ néven működött tovább. Ig-ja 1997. XII. 1: Izsák György (prot.), 1999. VIII: Sas-Marinescu Adriana (ort.), X: Reszler Mihály mb. ig. Az asszisztensképzés 1999-: az orvostud. egy-ek koll-ai keretében történik, így új évfolyama nem indult, helyette kétéves környezetvédő, ill. könyvelő osztály létesült. B.L.B.

R.K. Naptár 1995:42. (Bura László: R.K. Szemináriumi Liceum Szatmárnémetiben). - Szatmári Friss Újság 1995. VI. 8. (Uő: Kiteljesedőben); 1996:70. (Uő: A kat. iskolázás tört. Szatmárnémetiben) - A Hám János R.K. Líceum évkv-e 1996:7. (Uő: Múltunk: öt év, jövönk: tölünk (is) függ) - Vasárnap évkv. 1996:67. (Uő: Szatmárnémeti kat. gimn-a a Hám János Líceum)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.