🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szamosközy
következő 🡲

Szamosközy István (Kolozsvár, 1565?-1612): történetíró. - Heidelbergben és Padovában tanult, →Kovacsóczy Farkas támogatta. Hazatérése után a gyulafehérvári levtár vez-je. →Bocskai István az ország tört-írójává nevezte ki. Nagy művét nem fejezte be. A kz-os részek egyes darabjai elvesztek. - Fm: Rerum Ungaricarum libri (Könyvek a m-ok dolgairól); Rerum Transylvanarum Pentades (Ötrészes könyvek Erdély dolgairól); Hebdomades (Hétrészes könyvek). ~ tudatosan különbséget tett a mo-i m. és erdélyi m. között. Levéltári forrásokra, írásos kútfőkre támaszkodó tudós és kritikus filológusként dolgozott. A tört. személyek akarata mellett más történelemformáló erőket is meglátott. Az események magyarázatát gazd., társad., kult., földr., nemzetiségi tényezőkben kereste. M.F.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.