🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szamos megye
következő 🡲

Szamos megye, 1925. jún. 14.-1940. szept. 4.: közigazgatási terület a Romániához csatolt Erdélyben, a Kis- és Nagy-Szamos folyó mellékén. - Az 1925-26-i oláh közigazg. reform (1925, 128:2465. kir. törv.) →Szolnok-Doboka vármegye megszüntetésével szervezte úgy, hogy ~ kb. 750 km2-rel lett kisebb. A 3 akkor alakított erdélyi tart. közül a Kőrös tart-ba sorolták, 6 másik erdélyi megyével együtt. Határmenti járásainak átsorolásával a →Beszterce-Naszód vármegyéből alakított Naszód megyét gyarapították. 1929. XII. 7: a 4036. sz. kir. törv. a megyehatárokat nem, több járás létesítésével azok határait változtatta. 1938. VIII. 14: a 187. sz. közigazg. törv. Ro-t 10 földrajzi nevű tart-ra, ~t a Szamos tart-ba osztotta. Az 1940. VIII. 30-i II. →bécsi döntés ÉK-Erdélyt visszacsatolta Mo-hoz, IX. 5: a honvédség bevonulását követő katonai közigazgatás hetei alatt Szolnok-Doboka vm-ként szervezték újjá. 88

Korunk 1992:9. sz. - Vofkori 1996:44.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.