🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szakács
következő 🡲

Szakács Anna, Jézus Szívéről nev. Mária Immaculata, OCD (Püspöklele, Csanád vm., 1919. dec. 12.-Maroslele, 1950. okt. 9.): apáca. - 1940. III. 3: Pécsett lépett a r-be. 1941. IX. 12: első, 1944. IX. 12: örök fog-át uo. tette. Az újoncmesternő segítője. - A szétszóratás után 1950: Maroslelére költözött. r.k.

Szakács Béla László, OSB (Látrány, Somogy vm., 1873. nov. 9.-Pannonhalma, 1965. márc. 12.): gimnáziumi tanár, perjel. - 1889. VIII. 1: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en lat-m. szakot végzett, 1895. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1896. VI. 28: pappá szent. Győrött, 1909: Esztergomban 1910: Győrött gimn. tanár, 1911-18: házgondnok is. 1922: Balatonfüreden lelkész, 1923: Győrött gimn. tanár, a Győri Ének és Zeneegylet elnöke. 1944: Bakonybélen perjel, 1950: Pannonhalmán nyugdíjas. - A Pannonhalmi Szt Benedek r. tört. VI/B. munk. - M: A Vitkovics-kódex nyelvi sajátságai. Győr, 1898. - M. írásbeli dolgozatok. A pannonhalmi bencés m. nyelvi szaktanárok módszertani megállapodásai. Többekkel. Uo., 1902. 88

Szinnyei XIII:297. - Balogh 1941:66. - PN 1987:135. (1030.)

Szakács Szaniszló János, OP (Vasvár, Vas vm., 1905. okt. 1.-Békéscsaba, 1986. ápr. 21.): szerzetes. - 1923. IX. 27: lépett a r-be, Grácban tanult, 1929. VII. 14: pappá szent. - Bpen 1935-36: a Rózsafüzér Királynéja havilap társszerk-je, 1937: szerk-je. 88

Cat. OP 1930:25; 1948:31. - Viczián 1995:124. (1524.) - Diós 1999:205. (4526.)


Szakács Előd Processus OFM (Tárkány, Komárom vm., 1885. ápr. 10.–Dés, 1957. dec. 15.): házfőnök, polg. isk. ig. – A komáromi és győri bencés gimn. tanulmait betegsége miatt az 5. oszt-ban megszakította, gyógyulása után kisebb hivatalokat viselt Tárkányban és Komáromban. 1908. IX. 6: lépett az erdélyi Stefanita rtart-ba, 1913. VIII. 15: szerz. fog-at tett, 1915. IX. 18: Gyulafehérvárt pappá szentelték, 1919: tanítói okl. szerzett. – 1915–19: a mikházi, fogarasi, kolozsvári, marosvásárhelyi, szárhegyi és csíksomlyói ktorokban szolgált, 1918: Vajdahunyadon el. isk. tanító, 1921–24: Székelyudvarhelyt házfőn. és el. isk. tanító és ig., 1924: a Szászvároson házfőn. és az r. k. el isk. és polg. fiúisk. ig-ja. – 1951. VIII. 20: rtársaival együtt Máriaradnára internálták. 1952. V–1961: Désen kényszerlakhelyes. – Írásai: Fogaras, A Hírnök, Kath Világ, Szászváros és Vid. (1924), Székely Közélet, Szt Ferenc Hírnöke, Szt Ferenc naptára, Vajdahunyad; – Prédikációs vázlatai: a kolozsvári Bernardinus (1912/18) folyóiratban. – Egyiptomi József 1 fv. színjátéka 2x színre került Székelyudvarhelyt. – M: Tabula individuorum provinciae S. Stephani regis in Transsylvania OFM S.P.N. Francisci pro anno Domini 1930–31., 1931–32. 1932–33. Kolozsvár, 1932. [Monokinál nincs] (s.v. Szakács Processus) – Kolozsvárt a Rendtart. hiv. lapja az Erdélyi Ferencesek Útja 1930. IX.–1936. VII/IX: szerk. (1936. VII/IX címe: Ferencesek Útja) (s.v. Szakács Előd) – Álnevei: Gesztesi; Fr. Processus; Processus. 88

György 1930:612. (s.v. Szakács Vendel Processzusz) – Monoki 1941:41. – Kemény 1942:27. – Schem. St Stephani OFM 1947:74. – Schem. a Szt István kir-ról elnevezett erdélyi ferences rendtart. tört-e, név- és adattára. Szászváros, 1995:44. – Viczián 1995:190. (617.) – P. Benedek. 2002. II. (s.v. Szakács Processus) – Önéletr. (1925. II.) György Lajos útján (s.v. Szakács Előd). – Gulyás–Viczián XXVII: (kz-ban s.v. Szakács Előd)

Szakács János (Kapuvár, Sopron vm., 1905. dec. 22.–Székesfehérvár, 1997. nov. 22.): plébános. – 1932. VI. 19: pappá szent. 1932: Békésszentandráson és Derecskén kp.; 1934: Derecskén admin., 1937: Füzesgyarmaton lelkész. 1942: Nagyváradon a kisszemin. lelki ig-ja, 1943: karkáplán. – 1944: Füzesgyarmaton lelkész, 1946: Debrecenben kp., 1947: Szarvason hitokt., 1949: Berettyóújfalu plnosa, 1955: ppi tanácsos. – A Derecskei R(ómai) K(atolikus) Egyházközségi Tudósító plébániai havilap 1937. III–V: szerk. és kiadója. 88

Pilinyi 1943:172 – Csanádegyhm. papság névtára. Szeged, 1961. – Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:84. (214.) (s.v. Szakács József [!])

Szakács Processus →Szakács Előd Processus

Szakács Vendel Processzusz →Szakács Előd Processus

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.