🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szűts
következő 🡲

Szűts István, nemes (Szil, Somogy vm., 1778. nov. 3.-Veszprém, 1849. aug. 13.): kanonok. - 1798-: a veszprémi szem. növendéke, a fil-t Pécsett és Pozsonyban, a teol-t Pozsonyban és Nagyszombatban végezte. 1803. III. 27: pappá szent. Mernyén (Somogy vm.) kp., 1804. IV. 6: [Kapos]Szentbenedeken adm., majd plnos, 1807. XII. 3: Mernyén, 1834. IV. 8: Attalán plnos, 1841. IV. 23: Veszprémben knk-plnos. 1844. III. 14: cesztercei c. apát és és Somogy vm. táblabírája. Az attalai tp-nak szentségtartót ajándékozott, [Somogy]Szilben márványoltárt és új orgonát épített, alapítványokat létesített, Veszprémben helyreállíttatta a Szt László-tp-ot, 1848: végrendeletében vagyonát egyhm. isk-kra és kórházakra hagyta. - M: Egyh. beszéd, mellyet... az öszödi kpnában, az azt illető ppi engedelemnek kihirdetésekor mondott... nov. 22. 1818. Pest, 1819. - Egyh. beszéd, mellyet... Nagy-Dobsza nevű helységben Szt István első m. kir. tiszt-ére újonnan építtetett kpna felszentelése alkalmával... mondott aug. 20. 1832. Uo., 1832. 88

Némethy Lajos: Szt István m. kir-ról mondott dicsbeszédek. Bp., 1881:48. - Szinnyei XIII:1176. [a 3. sz. mű a váci egyhm-s Sz. I. műve!] - Pfeiffer 1987:211. (*Somogyszil) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szűts István György, Szt Imréről nev., Piar (Szekszárd, Tolna vm., 1756. nov. 29.-Pest, 1821. ápr. 20.): egyetemi tanár. - A nyelvtani o-okat Szekszárdon és Baján, a humaniorákat Pécsett és Vácott végezte, 1776. XI. 14: Privigyén lépett a r-be, 1781. XI. 22: szerz. fog-at tett, 1790. VIII. 15: pappá szent. - A noviciátusi év elteltével 1779-82: Kőszegen a nyelvtani o-okat tanította, közben fil-t tanult, melyet 1783: Kecskeméten és 1784: Pesten fejezett be, a pesti Tudegy. bölcs. dr-rá avatta. - 1785-86: Egerben, 1787-89: Pesten a →seminarium generaléban teol. tanár. 1790-91: Temesvárt, 1792: Szegeden nyelvtant, 1793-96: Szegeden, 1797: Pesten logikát és metafiz-t tanított. Amikor itt megnyíltak a liceális o-ok, a bölcs. első tanára, egyidejűleg 1797. IV. 27-1820. IX. 26: a Tudegy-en a bölcs. r. tanára, 1799/1800: a Bölcs. Kar dékánja, 1806/07: a Tudegy. rektora. 1809-11: r. consultor, 1809-19: a logika, fiz., metafiz. és morális tanára, 1812-14: provinciális asszisztens. 1819/20-1820/21: a Bölcs. Kar. ig-ja. 24 é. egy. tanárság után nyugdíjazták. - M: Tentamen publicum ex universa metaphysica in reg. scientiarum universitate Pesthiensi exhibitum anno 1808. Pest, 1808. - Tentamen publicum et philosophia tradita in reg. scient. universitate hungarica. Uo., 1808. - Kz-ban maradt: Psychologia empirica; Historia philosophiae; Logica; Metaphysica; Philosophia practica. 88

Szinnyei XIII:1174. - Szentpétery 1935:668. - Koltai 1998:380. (s.v. Szőts is) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.