🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szöllőssy
következő 🡲

Szöllőssy Enikő (Bp., 1939. szept. 13.-): szobrász. - Bpen 1959-60: az Iparműv. Főisk-n Borsos Miklósnál, 1960-65: a Képzőműv. Főisk. szobrász szakán Szabó Ivánnál és Pátzay Pálnál tanult. Részt vett 1975-83: a dunaújvárosi Acélszobrász, 1977: a nagyatádi Faszobrász Alkotótelepen, 1984, 1986: és 1987: a siklósi Kerámia Művésztelepen, 1989: a villányi Kőszobrász Alkotótelepen, 1993: és 1999: a Nyíregyháza-Sóstói Éremművészeti és Kisplasztikai Nemzetk. Alkotótelepen, 1994: a szekszárdi Forma 2 Alkotótelepen, 1995, 1996: és 1999: a mezőtúri Alkotótelepen. 1982: a British Art Council, 1995: a Római Magyar Akad. ösztöndíjasa. Sokféle anyagot (bronz, fa, acél, samott és fémkombináció, bronz-kő, bronz-samott) használ, melyek eltérő külső jegyeik és belső tulajdonságaik ellenére egységet alkotnak. - 1977-től tagja a Nemzetk. Éremműv. Szöv. (FIDEM) vezetőségének, melyben 1983-tól Mo. delegátusa. - 1979: Munkácsy-díjas, 1994: megkapta a M. Közt. Arany Érdemkeresztjét. - Egyh. művei: Szt Rita (fa, 1969, Pásztó, plébtp.); Kereszt (bronz, fa, 1984, Bp., Táltos u. tp.); Fatimai Mária (vörösréz plasztika, 1985, Kálmánháza, plébtp.); jelképes sír elhunyt tanárok és diákok emlékére (mészkő, vörösrézlemez, 1985, Szentendre, Ferences Gimn.); Keresztút (vörösréz dombormű, 1989, Kálmánháza, plébtp.); Kereszt és Keresztút (bronz, ill. a 14 stáció bronz, pirogránit, 1991, Bp., Keleti K. u. tp.); Szűz Mária (bronz, 1994, Kisbodak, plébtp.); Pietà (vörösréz dombormű) és Feltámadt Krisztus (bronz) (1995, Bp., Káposztásmegyeri plébtp.); Kereszt (bronz, 1996, Tihany, Apátság, altemplom); Szt Pál (műkő, 1999, Jászárokszállás, plébtp.); Kereszt (bronz, 1999, Debrecen, Szt Anna-tp.). **

KMML III:623.

Szöllőssy Károly (Esztergom, Esztergom vm., 1842. máj. 11.-Arad, 1895. márc. 29.): polgári iskolai igazgató. - A gimn-ot Esztergomban végezte. 1858: belépett a mariánus ferences rtar-ba, a bölcs-et Nyitrán, a hittant Nagyszombatban hallg., átlépett a minorita r-be. Egerben teol-t végzett, 1862: az aradi főgimn. tanára. 1863: elhagyta a papi pályát, több családnál, végül Szapáry Péter gr. mellett nevelősködött. 1872-: az aradi magán reálisk. tanítója, 1875: az Arad városi polg. isk. tanítója, majd ig-ja. Arad város tvhat. biz. tagja, az aradi Kölcsey Egyes. aleln. - M: Az osztrák-magyar monarchia összes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza kül. tek. azok irod. és tanügyi működésére. 1-2. köt. Arad, 1876. - Aradmegye népokt. int-einek névtára. Uo., 1879. (Mo. tanítóinak névtára 1.) - Az Aradvidéki Tanítóegylet 10 é. működése. Gyöngyössy Rudolffal. Uo., 1880. - Statisztikai párhuzam a magyar és az osztrák papság között. Uo., 1881. - Az aradi szent Háromság-szobor tört. Uo., 1883. - A mo-i conventuális Ferenciek (Minoriták) ktorainak kimutatása. Uo., 1883. - Az aradi deákok 100 év előtt. Uo., 1883. - Stat. csevegés a m. szerz-ekről. Uo., 1883. - A mo-i róm. és gör. kath. tanítóegyesületek kimutatása. Fonyó Pállal. Bp., 1883. - Emlékirat az aradi tanítók szegedi útjáról. Arad, 1885. - 25 év egy magyar lap életében. Az »Alföld« első 25 évi folyama. E. Illés Lászlóval. Uo., 1886. - Az aradi tizenhárom vértanú-szobor tört. Uo., 1890. - Álnevei: Damasus; Gömöry Viktor; Themis (Alföld; Általános Tanügyi Közlöny) 88

Szinnyei XIII:1103. - Deák 1942:454.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.