🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szívgárda
következő 🡲

Szívgárda, 1920-1948: a Jézus Szentséges Szívét tisztelő és Jézusért apostolkodni akaró 6-14 éves (az elemi ill. a középiskolák alsó 4 osztályába járó) katolikus fiúk és leányok szervezete, a →Jézus Szíve Szövetség gyermek tagozata. - Célja: a valláserkölcsi és hazafias nevelés elmélyítése, ezen belül a családi élet megszerettetése, a tekintélytisztelet fejlesztése, a munkára és a kötelességteljesítésre nevelés. - Szervezete a korabeli szokást követte: egy-egy isk. osztály szívgárdistái szakaszt alkottak, élükön a szakaszvezetővel. A szakaszok alkották a gárdacsapatot, ennek élén a felnőtt csapatvezető állt, akik részben hitoktatók, hitoktatónők, részben tanítók, tanítónők és szerznők voltak. A gárdacsapatokat az orsz. ~ központ (Bp., VIII. Horánszky u. 18.) irányította, amely évenként tanf-okat szervezett a gárdavez-k számára. - A ~ a gyermekeket az isk-n kívüli időben foglalkoztatta. Hetenként v. kéthetenként rendszeres összejöveteleket tartottak, arra törekedve, hogy ezek légköre ne isk., hanem kedélyes, közvetlen, családias legyen. Ének, beszélgetés, játék közben került sor a rövid hitbuzgalmi okt-ra. Évenként több ünnepséget és kirándulást rendeztek, karácsonykor megajándékozták a szegény gyerekeket. A csapatvez-k kapcsolatban álltak a szülőkkel, a gyermekeken keresztül rájuk is igyekeztek hatni. Gyakran rendeztek szülői értekezleteket, évenként apák és anyák napját tartottak. - 1930: 654 helyen kb. 800 gárdacsapat, több mint 100.000, 1942: 2500 gárda kb. 300.000 taggal működött. - A ~ központ a gárdavez-k részére adta ki a Gárdavezető (Bp., 1926-44; Erdélyben 1925-35, utóbb Apostoli Iskola 1935-37) c. szaklapot. Lapja Pozsonyban 1923-33: és Szatmárnémetiben 1929-35: a Szívgárdista, Salzburgban 1950-52: a Szívgárda Posta. A Szív újságban külön rovatuk volt, évenként kiadták a Szívgárdista-naptárt. Az Olcsó füzetsorozat keretében képes mese- és elb-füzeteket adtak ki, külön a kisgyermekeknek és külön a serdülőknek.  M.I.-88

Szívgárdisták naptára az 1921/22. tanévre Bp., 1921. - Szívgárda. A Jézus szíve(!) tisztelő gyermekek szervezetének vezérkv-e. Bp., 1924. - Szívgárdista. A Szt Szív kis katonáinak kézikv-e. Összeáll. Szabó Dömjén. Kolozsvár, 1929. - MKA 1929:729. - Szívgárdista dalok. Bp., 1931. - A 39. sz. parzhami Szt Konrád Szívtestőr Gárda 1936-1938 Sopronban. Szerk. Németh Pál. Sopron, 1939. - Mihalovics 1942:224. - A Szívgárda rövid ismertetése. Bp., 1940. - Alaker György: Egy szívgárda 10 esztendeje. Szeged-rókusi áll. el. isk. szívgárdája. Szeged, 1941. (Klny. Kat. Alföld) - Kisházi Mihály: A Szívgárdavezetés segédkv-e. Esztergom, 1943. - Farkas Lajos: A gyermekegyletek pasztorális és ped. jelentősége (kül. tek. a ~ra). Szeged, 1943. - MKA II:570.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.