🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Székesfehérvári
következő 🡲

Székesfehérvári Mihály (†1538?): a török hódoltság előtti utolsó kalocsai prépost. - 1518: már prép-ként említik, amikor belépett a róm. Szentlélek társulatba. 1522: kijavíttatta a pécsi földvárat és épületeit. 1529. VIII: a török csapatok elől a kápt-nal Egerbe menekült, ahol Salaházi Tamás egri pp. vikáriusává tette. I. Ferdinándtól 1530. X. 20: megkapta a pécsi prépságot, de a török miatt nem foglalhatta el; Egerben maradt. T.E.

Winkler 1935:26.

Székesfehérvári Péter, OESA (14. sz.): fölszentelt püspök. - 1390. XI. 28: nikápolyi(?) (nikopoliszi?) cpp. és Czikó István egri pp. spp-e. 88

Eubel I:364. (s.v. Petrus de Albaregali OESA; követte[?] a c-en 1394. X. 14: Jacobi Márton OFM, aki az 1376 k. e címet viselő Leonard OESA sienai spp. halála után[!] kapta meg azt. Eubel nem tudta eldönteni, hogy a cím a nikápolyi (Bulgária), a nikopoli (Örményo.) v. a nikopolitáni (Palesztina) ppségé-e; vsz., hogy ~ nikápolyi cpp. volt); II:312. (s.v. Petrus de Alba regali; a II:223. oldalán a ppség neve már csak a palesztinai Nikopolitan)

Székesfehérvári Tamás, OP (15. sz.): hitszónok. - Saját állítása szerint 60 sztbeszédet mondott Beregszászban. Egy nyelvemléktöredék is fűződik nevéhez, amelyet Győrött és Beregszászott mondott el, mint prédikációs példát Barelette Gábor kv-éből. 88

S. Benedek András: A tettenérhető tört. Ungvár-Bp., 1993. - Keresztyén 1995:323.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.