🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szécsi
következő 🡲

Szécsi Ágoston   →Széchy Ágoston

Szécsi András, Zéchi, rimaszécsi (1293.-Gyulafehérvár, 1356. márc. 12.): megyéspüspök. - Sz. Domokos unokabátyja. Az erdélyi kápt. 1320 elején választotta pp-ké 27 é. prép-ját, aki még teol-t sem végzett, s csak a 4 kisebb r-et vette föl. Hatalmaskodó úr volt, azért választották meg, hogy az egyhm-t megvédje a támadásoktól. A p. 1320. VII. 1: erősítette meg. Sírja a gyulafehérvári szegyh. Szt Anna-kpnájában. - Utóda 1356. VII. 15: Szécsi Domokos. 88

Schem. Trans. 1838:XV. (18. és 19.) (I. András és II. András); 1913:12. - Mendlik 1864:89. (1330: I. András; 1356: II. András a pp.) - Gams 1873:382. (1320. VII. 1-†1331: András; 1331. II. 19: Paulus Lucas Chestaltz a pp., 1333-56: András) - Temesváry 1922:141. - Vorbuchner 1925:24. (s.v. Szécsy) - Jakubinyi 2004:21.

Szécsi Antal (Pest, 1856. máj. 29.-Bp., 1904. jún. 15.): szobrász. - Bécsben végzett tanulmányai után 1880-tól Bpen dolg. 1895-től a Műegy-en a mintázástan tanára. Fő művei Bpen: az Operaház előcsarnokában Hummel János, Mosonyi Mihály, Doppler Ferenc, Goldmark Károly portré-domborműve, Béke és Kereskedelem (V. Alkotmány u. 9-11. előtt, 1885), Mayer Ferenc-mellszobor (XII. Városmajor u. 31. előtt, 1886), Zsigmondy Vilmos-mellszobor (Városliget, 1895), Baross-emlékmű (Keleti pu. előtt, 1898, 1971: áthelyezve), I. Ferenc József és Erzsébet királyné emlékműve (Műegy. Kvtárában, 1906: Mayer Ede fejezte be, 1945 u. eltávolítva, nagy része elpusztult), a Saxlehner család Andrássy úti házának és a Kerepesi úti temetőben lévő mauzóleumának szobrai. Vásárhelyi Pál szegedi emlékművét 1905: ifj. Mátrai Lajos és Pásztor János fejezte be. Halála után 1933: felállított műve a bpi Hungária Nagyszálló falán Richard Wagner emléktáblája (1945: elpusztult). - Egyh. vonatkozású bpi művei: Mihály arkangyal szobra (1882) sikert aratott 1896: az orsz. millenniumi kiáll-on. - A 19. sz. végén épült Golgota téri új Kálvária bronz domborművei. A kálvária 1944-45: megsérült, az 1960-as években lebontották. A kálváricsoportot s az 1. és 14. stációt 1971: a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya-plébtp. mögött helyezték el. A 6. stáció reestaurált domborműve 2005: önálló emlékműként került a pléb. falára, 2006: ellopták. -Két angyal dombormű a Szt István-baz. főkapuívén, a belvárosi plébtp. főoltárának szobrai (1890; 1945: elpusztultak), a terézvárosi Avilai Nagy Szt Teréz-plébtp. főkapuján két angyal, a józsefvárosi Szt József-plébtp. kapuzatának angyalcsoportja, Czuczor Gergely-emléktáblájának domborműve (V. ker. Múzeum krt. 23., 1896; 1945: megsérült, 1985: újraavatva). Vidéken: Lengyel Miklós nagyprép. térdelő szobra (Eger, Szt Rókus temető, 1887; elpusztult). Pr.L.

Művészet 1904:258. (D. I.: In memoriam ~) - Medvey Lajos: Vezető Bp. szobrai megtekintéséhez. Bp., 1939. - Szilágyi 1980. - Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Bp., 1983. - Déry Attila: Bp. eklektikus épületszobrászata. Bp., 1991.

Szécsi Dénes, Széchy, br. (Felsőlendva, Vas vm., 1410 k.-Esztergom, 1465. febr. 1.): prímás-érsek, bíboros. - Apja Miklós nádor, testvérei Miklós, János, Ferenc, Borbála, Dorottya. 1426: a bécsi egy., 1433: a bolognai egy. hallg-ja, 1434: itt kánonjogi dr. Páduában folyt. tanulm-ait. 1438. III. 2: vál., 1438. IX. 8-39. I. 23: tényl. nyitrai pp., 1438. IV. 20: kapta a p. megerősítést, VI. 5: a p. Egerbe helyezte át, 1439. XII. 18: bíb., az első az egri pp-ök közül. Erzsébet kirné javaslatára a p. 1440. II. 15: esztergomi érs-ké nevezte ki. 1440. II: megkeresztelte, s meg is koronázta V. Lászlót. Hamarosan I. Ulászló oldalára állt, s 1440. VII. 17: őt is megkoronázta. 1444: Ulászló halála után Hunyadi Jánost pártolta, 1449-64: kir. kancellár. 1464. III. 25: megkoronázta H. Mátyást. 1450: Esztergomban zsin-ot tartott, melyen főleg a papi nőtlenséget szorgalmazta. A p-tól és a kir-tól fölhatalmazást kapott a szerz. fegyelem helyreállítására. 1452. III. 24: ~ kérésére V. Miklós megerősítette a mindenkori esztergomi érs. prímási és született sztszéki követi jogait. Sikerült megakadályoznia, hogy az erdélyi szász papok az egykori milkói (kun) ppségre is kiterjesszék az erdélyi pp. joghatóságát. 1447. III. 6, 1455. IV. 4, 1458. VIII. 30: konklávén vett részt. 1453: újjáépíttette az esztergomi szegyh-at. - Utóda a kir. kancellárságban 1464. IV. 6: Várday István, Nyitrán 1439. VI: Bebek László, Egerben 1439. XII. 15: Rozgonyi Simon, Esztergomban 1465. II. 16: Vitéz János. 88

Török 1859:93. - Mendlik 1864:56. (27.) (1437-38: nyitrai pp.), 99. (34.) (1439-49: egri pp.), 28. (42.) (1440-65: esztergomi érs.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (27. pp.) - Gams 1873:375. (s.v. Széch; 1437-39: nyitrai pp.), 367. (38.) (1439-40: egri pp.; 1439. I. 8: bíb.), 380. (46.) (1440-65: esztergomi érs.) - Eubel II:225. (s.v. Dionysius Nicolai de Szech; 1438. IV. 21: nyitrai pp.), 93. (s.v. D. Széch; 1439. VI. 5: egri pp.), 266. (1440. II. 15: esztergomi érs.) - Fraknói 1895:549. - Schem. Nitr. 1914:9. (31.) - Schem. Strig. 1918:XXV; 1982:48. - Schem. Agr. 1975:12. - MÉL II:724. - Mályusz 1984:336. - Sugár 1984:154. (függőpecsétje)

Szécsi Domokos, Zéchi, rimaszécsi (1317.-Gyulafehérvár, 1368. máj. 23./jún. 20.): megyéspüspök. - Nagybátyja, Szécsi András pp. 1331: erdélyi prép-tá nevezte ki. ~ az egri egyhm. klerikusa lett, 1345. VIII. 27: már diákonus, majd erdélyi prépsága mellett 1353: és 1357: egri knk. és helynök. Az erdélyi kápt. 1356. VII. 15: pp-ké választotta. ~ maga ment Avignonba, ahol VI. Ince 1357. II. 27: megerősítette, s még tavasszal az avignoni szegyh-ban pp-ké szent. IV. végén tért haza. Spp-e 1361: a bodonyi pp., Rudolf, helynökei Salamon, Vince és László knk-ok voltak. Elrendelte Gyulafehérvárt, hogy üres házhelyét mindenki építtesse be. Sírja a gyulafehérvári szegyh. Szt Anna-kpnájában. - Utóda 1368: Demeter. 88

Schem. Trans. 1838:XVI. (20.); 1913:12. (s.v. Széchy; 1356-†1368: pp.) - Mendlik 1864:89. (s.v. Zéchi) - Gams 1873:382. (1357. IV. 23-1367: pp.) - Temesváry 1922:148. - Vorbuchner 1925:24. (s.v. Szécsy) - Sugár 1984:114. - Jakubinyi 2004:21.

Szécsi Gyula (Korláti, Nógrád vm., 1914. aug. 30.-Rimaszombat, 1985. dec. 9.): kanonok. - 1941. III. 8: pappá szent. Sőregen és Rozsnyón kp., 1942: Bpen folytatta hittud. tanulm-ait. 1943: Velkenyén, Abafalván, Csízen plnos és hittanár. 1949. III. elején Csízen tartóztatták le, Pozsonyba hurcolták. Azzal vádolták, hogy a m. paptársai által készített kérdőívek kitöltésével tájékoztatta Mindszenty József esztergomi érs-et a csehszl. uralom magyarüldözéséről, a vagyonelkobzásokról, kitelepítésekről és internálásokról. ~ 1946: Hentz Zoltántól értesült a titkos szervezet céljairól, amibe belépett. 1947 őszén átvett Csáji Jánostól néhány Arany László és Mészáros Gyula szerk. kérdőívet, s azt kitöltve Csájinak visszaadta. Kb. 5 hónapig tartó kihallgatások után 1949. VII. 23: a →pozsonyi „Mindszenty-per” 9. rendű vádlottjaként társaival együtt föltételesen szabadlábra helyezték, XII. 28: a főtárgyaláson legtöbbjüket fölmentették, paptársai közül Mészáros Gyula 5, Restály Mihály 6 évi börtönbüntetést kapott. 1950: knk., 1950-70: Várgedén, Bolykon, Fülekpüspökin plnos-knk. 1971: Rimaszombatban esp-plnos. 88

Schem. Rosn. 1942:99. - Pilinyi 1943:199. - Hetényi Varga III:295.

Szécsi Ignác   →Szepessy Lajos

Szécsi Miklós, felsőlendvai (1383 előtt-1429 után): tárnokmester. - Sz. Miklós nádor fia. 1397: főkincstartó, 1402: zalai ispán, az aula tagja, 1403. XI. 5-1406. II. 28: a veszprémi ppség kormányzója és sümegi várnagy, 1406-08: kirnéi ajtónállómester, óbudai várnagy, 1406-19: vasi, 1406-10: soproni ispán, 1408-10: tárnokmester, 1408: a Sárkányrend tagja, 1413-17: báró és állandó bírótárs. T.E.

Mályusz 1984:336. - Engel II:223.


Szécsi Erzsébet Erzsébet SZLT (Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1925. ápr. 6.–Bp., 2010. jún. 19.): szerzetesnő. – Apja TSZ tag földműves, anyja htb. ~ a bpi Ranolder Int-ben 1946: tanítónőképzőt végzett. Betegség miatt elöljárói Gyöngyösre küldték gyógyulni. 1949: lépett volna be, de ekkor a jelölteket már hazaküldték. 1950–1957: a szülei házt-ában dolg. 1957. III. 1: egy Törökszentmiklóshoz tartozó tanyai ált. isk-ban kezdett tanítani. 1965: a tanyai isk-k megszüntetésekor bekerült Törökszentmiklósra és 1980. IX. 1-ig 1–2 o, tanítónője volt. Közben 1966. VII. 19: Bpen belépett a vincés nővérek r-jébe. Nyugdíjazása után a törökszentmiklósi főpléb. kntora. 1994. XI. 5: harmadmagával zárdai életet kezdett. s.k.

Szécsi Jolán Szerápia SZLT (Bp., 1912. nov. 16.–Bp., 1999. ápr. 6.): szerzetesnő. – Apja főmolnár, anyja htb. ~ a 4 polg. után varrónőnek tanult. Bpen 1931. XII. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. Márianosztrán a börtönben munkavez. Fog-t 1936. XII. 8: Bpen tette. 1950: Bpen beteg testvérét ápolta és két kiskorú gyermekét nevelte. A MÁV-nál állást kapott, de hamarosan elbocsátották. 1954: a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet szabásza. 1967. I. 1: nyugdíjazták, utána is bedolgozott a Szövetkezetbe. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.