🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szécsi család
következő 🡲

Szécsi család: a Balog nemzetségből származó család. - Első ismert őse IV. Béla kir. korában élt. Két ága volt, a Felső-lindvai és a Rima-szécsi. Az előbbi a 16. sz: kihalt. Nevesebb tagjai: I. Péter 1328: nógrádi főispán, II. Miklós 1355-59: besztercei és turóci főispán, 1355-59, 1369-72 és 1381-84: országbíró, 1385-87: nádor. III. Miklós 1409: tárnokmester, III. Dénes 1465: esztergomi érs., IV. Miklós 1469: főlovászmester. A Rima-szécsi ág 1684: halt ki. Nevesebb tagjai: I. Dénes a 14. sz. elején szörényi bán, III. Tamás (†1618) Gömör vm. főispánja, Mária (†1686) iktári Bethlen Istvánné, Kun Istvánné, majd Wesselényi Ferencné. B.A.

Nagy X. - Turul 1952:56. sz. (Reiszig Ede: A Felsőlendvai ~) - Fügedi 1986:420.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.