🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szécsényi
következő 🡲

Szécsényi Mihály, Kacsics nb., Zécheny (1317.-Eger?, 1377. júl. 5.): megyéspüspök. - Apja, Kacsics nb. Tamás szolnoki főispán és erdélyi vajda I. Károly Róbert sógora. ~ egyik szemére vak volt. 1332: esztergomi és fehérvári knk., 1333: pozsonyi prép. Mivel inkább apja visegrádi palotájában élt, Pozsonyban Tamás knk. helyettesítette. Még csak diákonus, de vsz. 1341. X: már vál., 1342. VII. 8: megerősített, 1343-1362. XI. 28: tényl. váci mpp. VI. Kelemen 1343. XI. 15: engedélyezte, hogy bármely pp. fölszentelhesse. A MA-ban 1342. XII. 19-43. IV. 27: a váci szék üres, ~ 1342. VII. 8-62. XI. 28: váci mpp. 1362. XI. 2: említik utoljára váci pp-ként, XI. 28: már egri mpp. 1371: egyhm. zsin-ot tartott. - Első pecsétjén (70 x 44 mm) 1363: a képmező közepén bal kezében kelyhet tartó Szt János evang. álló alakja; jobbra nimbuszos, írásszalagot tartó sas, balra koronás oroszlán félalakjával (a Kacsics nemzetség címere?) díszített sisak. A Szt feje fölött háromkaréjos ívekkel nyíló, fiálékkal koronázott →baldachin, talapzata alatt távlatilag ábrázolt belső térben ~ pp. térdelő alakja. Körirata gyöngysoros keretben. - 2. pecsétjén (75x45 mm) 1367: a képmező fölső részét kitöltő építményt 3 tornyocskából áll, lépcsőzetes felépítésű baldachincsoport koronázza. A tornyocskákat aprólékos mérműves részlettagolás díszíti. Az építmény középső, legmagasabb részében Szt János evang. álló alakja kehellyel a kezében, glóriás feje fölött korona lebeg. Az oldalról kapcsolódó, alacsonyabb baldachin-terekben jobb oldalon nimbuszos, írásszalagot tartó sas, a heraldikai bal oldalon sisakra helyezett koronán oroszlán félalakja. A pecsétkép alsó részének kiemelkedő tömbjébe díszített nyílásprofilú, szegmens ívű fülke metsződik, benne Mihály pp. térdelő alakja. A fülkétől jobbra és balra egy-egy virágos gally. - A MA-ban 1363. I. 21-V. 27: a váci szék üres, utóda 1363: De Surdis János, Egerben széke 1377. IX. 8: üres, utóda 1377. X. 2: Czudar Imre. 88

Mendlik 1864:99. (26.) (s.v. Szécsényi; 1363-75: egri pp.), 73. (s.v. Zéchenyi; 1343-62: váci pp.) - Gams 1873:367. (29.) (1363. XI. 28: egri pp.), 383. (25.) (1342. VII. 8-1363. XI. 28: váci pp.) - Eubel I:78. (1362. XI. 28: egri pp.), 511. (1342. VII. 8: váci pp.) - Kollányi 1900:40. (Széchenyi) - Chobot II:493. - Schem. Vac. 1970:123. - Sugár 1984:117. - Bodor 1984:50. (51-52.) -

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.