🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szávaszentdemeter
következő 🡲

Szávaszentdemeter, Mitrovica, v. Szerém vm. (2006: Sremska Mitrovica, Vajdaság, Szerbia): város a Száva balpartján. - A római korban Sirmium néven Alsó-Pannonia tart., majd Illyricum székvárosa, több róm. cs. időszakos székhelye. 441: a hunok, majd a gepidák, 550: (Nagy) Justinianus cs. (ur. 527-565) foglalta el, ppi székhely (→sirmiumi püspökség). - 582: az avarok szállták meg. A 9. sz: horvát, bolgár, bizánci, 1072-1521: m. birtok. - Az ókori városban 400 k, Leontius, Illiricum kormányzója épített tp-ot Szt Demeter tiszt-ére. Ezt a 11. sz. közepén felújították. Salamon kir. és Géza hg. itt helyezte el Szt Prokopius vt. ereklyéjét. Mellette ismeretlen időben gör. szertartású mon. létesült. IV. Ince p. 1247: tévesen bencésnek említette. - 1242: a tatárdúlás után a →szerémi püspökség székhelye; lakossága a keresk. révén gyarapodott. IV. (Kun) László kir. (ur. 1272-90) korában polgárai mentesek minden vámfizetés alól; 1381: Szakálas, Bartalfi, Kun, Maladin stb. nevet viseltek. - 1344: Szigfrid garamszentbenedeki apát VI. Kelemen p. segítségével megkísérelte a bencésekkel megreformálni a mon-t, melyben gör-ök, m-ok és szlávok szolgáltak, de hiába. 1355: említésekor Civitas Zavasentdemetrus. 1381, 1388: és a 15. sz. elején kir. birtok. 1396: a →nikápolyi csata után a tör. betöréskor elpusztították. Később Brankovics György rác despota, 1451: Hunyadi János birtoka. I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90), Újlaki Miklóssal való kibékülésekor 1459: várát s a várost annak átengedte; 1496-98 táján a bajnai Both András emberei a várnagyok benne. 1519: Újlaki Lőrinc birtoka. A kk-ban szerémi kir. kamara székhelye, a 15. sz. végén a nándorfejérvári harmincad fiókja. A törökök 1521: a várost fölégették, a hódoltság alatt nahije székhelye, délszlávok népesítették be. - A →visszafoglaló háború után neve: Mitrovica. 1718-1881: a →határőrvidékhez tartozott, annak fölszámolásakor →Szerém vármegyébe kebelezték. 1910: 1673 házában 12.909 fő, ebből 846 m., 2341 ném., 3915 horvát, 4878 szerb, 159 tót; 6742 r.k., 651 g.k., 4997 g.kel. 1918. XI: a szerbek megszállták. Neve 1935-: Sremska Mitrovica. 88-H.F.L.

Csánki II:233. - Révai XIII:809. (s.v. Mitrovica) - Ppl. 2001:512.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.