🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szártorisz
következő 🡲

Szártorisz Ferenc (Nagyszalatnya, Trencsén vm., 1843. febr. 25.-Selmecbánya, 1921. ápr. 1.): gimnáziumi tanár. - 1865. VII. 22: a szatmári egyhm. papjává szentelték, Erdődön, Tiszaújlakon kp., 1866: tábori kp., 1867: Beregszászon kp., Felsőschönbornban ideigl. lelkész, Nagybereznán kp., Borsabányán lelkész, 1868: Szatmárnémetin kp., 1869: nevelő, 1872: Trsztenán gimn. h. tanár, 1877: m-ném-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1908(?)-i nyugdíjazásáig a selmecbányai kat. gimn. tanára. - Írásai: selmecbányai kat. gimn. (1905: Árpádházi Szt Margit élete; 1906: Szt Imre hg.) - M: Emlékbeszéd Deák Ferenc tiszt-ére. Selmecbánya, 1904. (2. kiad.) - Thüringi m. Szt Erzsébet élete. Ott György munkája nyomán. Uo., 1908. - A páli Szt Vincéről nev. szatmári anyaházbeli irgalmas nővérek vez. alatt álló selmecbányai r.k. leányisk. tudósítványa 1910-1913. Közli. Uo., 1910-13. 88

Schem. Szat. 1905:413. - Kalmár 1907:162. (*1834); [1910: nincs] - Szinnyei XIII:403. (*1834) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban) - SZJS 2006:386. (*1834)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.