🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sopron-Szent György plébánia
következő 🡲

Sopron-Szent György plébánia: A hagyomány szerint a plébtp. helyén állt a római korban Sopron első ker. szentélye. Romjain a kk-ban kis kpna épült. Amikor I. (Nagy) Lajos kir. 1360 k. a zsidókat kiűzte Mo-ról, s elrendelte, hogy vagyonukat jámbor célra fordítsák, ~ városa egy Izrael nevű dúsgazdag zsidó vagyonából kpnát akart építeni Szt György tiszt-ére. A kir. azonban 1365: visszavonta rendeletét, s visszaadatta az elvett vagyonokat. Ezért Sopron egyesületet alapított, mely 1379 e. fölépítette a Szt György és Antiochiai Szt Margit tp-ot, melyben több oltárjavadalmat alapítottak. Papjai pléb. tevékenységet nem folytattak. A tp. 1555-1673: prot. kézben volt, karzatot építettek benne. - A jezsuiták kapták meg javadalmaival együtt. 1676: a tp. leégett, barokk stílusban újjáépítették, s 1685: oldalkpnákkal bőv. Stukkódíszítését 1705-06: Pietro Antonio Conti készítette. 1716: külsőleg is megújították, 1761: új főoltárt emeltek. - 1773: egyhm-s papok kezébe került, javadalmait a város megvette, s a vételár kamatait az alapítandó →soproni társaskáptalan fenntartására szánták, 1779-: a társaskápt. tp-a, a szentélyben stallumot építettek. 1866: a tp. tornyát le kellett bontani, újat 1882: építettek. Szt Margit- és Borgia Szt Ferenc-oltárképeit 1764: →Schaller István festette. A Mária, Jó tanács Anyja-kpna képe a pozsony-virágvölgyi kegykép másolata, 1781: →Dorfmeister István készítette. Org-ját (2/18 m/r) 1633: Johann Woeckerl bécsi mester az akkor ev-ként működő tp. számára építette. 1734: ismeretlen mester fölújította, 1957: a FMKV átépítette. A tp-ot 1944. XII. 6: bombatalálat érte. - II. József rendeletére 1789: a várospléb. ter-éből alapították a pléb-t, de a teljesen világos szétválasztás csak 1902: történt meg. Kegyura 1880: a kir. Anyanyelve 1880: ném., m.; 1910: m., ném., horvát; 1940: m., ném. - Plébánosai a társaskápt. tagjai: Fületinczi Kelcz János, 1806: Kaiserfeld Ferenc, 1813: Gráner József, 1816: Berghofer Mihály, 1820: Horváth Simon, 1828: Benedikt Mihály, 1839: Mammerschmidt Mátyás, 1847: Tauber Ferenc, 1867: Hodich Ferenc, 1871: Voidt József, 1873: Jukovits Antal, 1874: Maráz Ferenc, 1902: Páder Dezső, 1917: Nemes Sándor, 1921: Mohl Adolf, 1926: Bürchner László, 1965: Szeli Imre, Kárpáthy Károly, 1981: Fejes László, 1982: Ratatics Ferenc, 1991: Bindes Ferenc. - 1983: 7800 r.k.; össz. 10.000. - ~ ter-én található a bencések Nagyboldogasszony-tp-a, a domonkosok Szt Júdás Tádé-tp-a és az orsolyiták Szeplőtelen Fogantatás-tp-a. Bindes Ferenc

Aggházy II:244. - Búzás kz. 164. - Patay 1982.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.