🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schönvitzky
következő 🡲

Schönvitzky Bertalan (Pozsony, Pozsony vm., 1891.–Eger, 1962.): ügyvéd, egyetemi magántanár. – Apja Bertalan (1859–1927): gimn. ig. A gimn. Pozsonyban, a jogot 1914: a bpi Tud.egy. végezte, a bpi törvszéken joggyakornok. Az 1914/8. háborúban tüzérfőhadnagy. A bpi törvszéken, utóbb a bpi ügyészségen szolgált. 1920: bírói és ügyvédi vizsgát tett, 1921–: ügyvéd, 1927/46: az egri érs. jogakad. polg. perrendtartás a keresk. és váltójog tanára, kari kvtárosa. A Kat. Népszöv. heves- és borsod vmi csop. főtitkára, az egri r. k. egyhközs. képviselőtestületének tagja, az Orsz. Frontharcos Szöv. egri csop. propaganda biz. elnöke. Az 1946–49. VIII. 30: a M. Kat. Jog- és Államtud. Kar r. tanára. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1927:100. Commemoratio Mariae; 122. A laikus iskola; 1929:148. A jogi okt. az egyh. főiskolákon 1–2. r.; 1931:19. A polg. házassági elvárások és a törvénykezési reform; 1932:64. Racionalizálás és a jogakad-ák), Turisták Lpja (1929:358. A történeti Eger), Vita Academica (1932. III., 1933/34), Egri Érs. Jogakad. évkve (1939/40–1940/41: Világnézeti képzés a jogi oktatás keretében), Kolozsváry Bálint emlékkv. (Bp., 1939) – M: Az ítélet jogi természete. Eger,1930. (Az Egri Érs. Jogakad. értekezéseinek tára. 1.) – A jogi oktatás az egyházi főiskolákon. Uo., 1930. –Az ítélet és a jogerő. Uo., 1938. (Biblioth. Acad. 4.) – A peres fél fogalma és az alanyi jogosultság. Uo. [1939] (Uaz [9.]) – Világnézeti képzés a jogi okt. keretében. Uo., [1941]. (Uaz 10. ) – Bpen 1926. VI.–X: az Emericana fel. szerk. (s.v. Schönvitzky) – Betűjegye: y. n. (Egri Egyhm. Közl. 1929) 88

Papp 1938:19. (s.v. Schönviszky) – Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:41. – Tóth 1947:22. – Kiss 1993:88. – Gulyás–Viczián XXV. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.