🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schönberg
következő 🡲

Schönberg György, Schomberg (Schönberg, Au., 1420 k.-Pozsony, 1486. szept. 30.): prépost. - Jogot végzett, 1450: wetzlari prép., m. kir. kancelláriai jegyző, 1455-86: pozsonyi prép., 1456: Milánóban V. (Habsburg) László (ur. 1453-57) követe. I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458-90) titkára és követe 1462: Bécsben, 1463: Drezdában, 1465: Milánóban és Velencében. A Szentkorona visszaszerzése ügyében való buzgólkodásáért 1464: Mátyás a pozsonyi kápt-nak kiváltságokat adott. 1467. VI: ~ vezette Bécsbe azt a küldöttséget, mely a →pozsonyi egyetem tanárait bemutatta. 1467: vsz. alkancellár. 1469. IV. 26: megkapta Vitéz Jánostól, az egy. kancellárjától az egy. tagjai fölötti bíráskodás jogát. Vitéz érs. helytartóvá is kinevezte, hatáskörébe utalva a főegyhm. Morva-Duna-Vág közötti részét s a Csallóközből azt, ami a pozsonyi főespséghez tartozott. II. Pál p-tól (ur. 1464-71) megkapta az érs. jelvények használatának jogát. IV. Sixtus p. (ur. 1471-84) 1474: engedélyezte ~nek, hogy élete végéig egyszerre több egyh. javadalmat bírjon. 1477: Mátyás szigorúan megdorgálta a knk-ok erkölcsei miatt. ~ volt a III. Frigyes cs-ral kötött egyezség közvetítője. 1479: megkapta Mátyástól azt az 1390 e. is létezett kiváltságot, hogy a kápt-ban megüresedett állásokba ő nevezhessen ki új knk-ot. - Alakos síremléke a pozsonyi szegyh. Szt Anna-kpnájában, sírtáblája a sekrestye falában. 88

Ortvay 1894:219. (síremléke képe) - Ortvay 1905:465. - Császár 1914:38. - KL IV:141. (†1480)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.