🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sántha
következő 🡲

Sántha György, a Gyermek Jézusról nev. Terézről nev., Piar (Bp., 1917. dec. 2.-Róma, Olaszo., 1975. szept. 7.): gimnáziumi tanár. - 1936. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1940. IX. 12: szerz. fog-at tett, a Pázmány Péter Tudegy-en hittud., lat-gör-olasz szakot végzett, 1943. VI. 20: pappá szent., tanári okl-et szerzett és drált. 1944: Vácott gimn. tanár. 1949: Firenzében képezte tovább magát, 1950-58: Rómában gör-lat. tanár, 1959-75: az Ephemeridum Calasanctianarum szerk-je, 1967-75: levtáros is. - Írása: M. breviárium. (Bp., 1942) - M: A harcos szentek bizánci legendái. Bp., 1943. (Palaestra Calasanctiana 42.) - El P. Alejo Armíni septimo general de las Escuelas Pias 1686-1692. Salamanca, 1984. (talán ~ műve) 88

Schem. Piar. 1940, 48. - Pázmány Péter Tudegy. alm. Bp., 1943. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Sántha Máté   →Kardos (Ingeborg) Klára

Sántha Mihály (Bussatornya, Nógrád vm., 1824. okt. 24.-Megyer, 1887. nov. 24.): plébános. - A gimn-ot Gyöngyösön és Vácott, a teol-t 1845-48: Nagyszombatban végezte, 1849. VIII. 12: pappá szent. Ipolyságon és Varbón kp., 1852. X. 10: Óvárott (Nógrád vm.), 1868. VIII. 16: Megyeren (Nógrád vm.) plnos. - Írásai: Honderű (1848: várleírások prózában és versben), Religió (1858: A népmesék ügyében, 1859: Az ünnepek és a szentelt víz a kat. egyh-ban, 1861: Hitfogalmaink összeütközése, 1864: Az óvári tp., 1865: A kat. öntudat, 1882: Munkácsy Mihály és a vallási eszme), stb. - M: Honfidal, a nagyszombati növendékpapság 1848-ki tavaszhó 13. ... közgyülésének emlékeül. Nagyszombat, 1848. - Gyémánt-e vagy üveg? Stolz Albán után ford. Káldóczy. Balassagyarmat, 1860. - Deák Ferencz emlékezete. 1876. Gyászköltemény. Uo., 1878. - Harmincz év után. Egyh. és hazafiui költemények. (A tiszai árvíz által tetemesen megrongált szegedi Szt Ferenc r. fejed. tp. és ktor javára) Vác, 1878. - Újabb egyh. és hazafiui költemények. Balassagyarmat, 1882. - Loreton, vagyis szűz Mária názáreti háza Loretoban. H.é.n. - 1847-87: 800-nál több cikket írt, 1869-ig írt dolgozatainak kéziratai az esztergomi főegyhm. kvtárban. 88

Szinnyei XII:164. - Krücken-Parlagi II:461.

Sántha Olivér Károly, OCist (Daruvár, Pozsega vm., 1900. júl. 30.-Szekszárd, 1973. dec. 1.): gimnáziumi tanár. - 1916. VIII. 14: lépett a r-be, 1923. VII. 10: fog-at tett, VII. 26: pappá szent. 1923: Bpen gyakorló tanár, 1924: Zircen kp., 1925: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1925: Bpen, 1929: Egerben gimn. tanár. 1936: Zircen újoncmester, 1937: Egerben, 1939: Pécsett, 1945?: Székesfehérvárt gimn. tanár. - M: De usu styli latini. (kz. a Bpi Egy. Kvtárban) 88

Barthos-Csetri 1923/24; 1925:19. - Barthos-Csetri-Luttor 1930/31:103. - Jámbor 1942:258. - Schem. Cist. 1942:253. (88.); 1947/48:44. - Diós 1999:187. (2512.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Sántha Pál (Istensegíts, Bukovina, 1890. nov. 1.-Regina, Saskatchewan, Kanada, 1962. ápr. 9.): kanadai magyar plébános. - A nagyszombati gimn-ban 1909: éretts., 1909-13: a teol-t a KPI növ-eként Bpen végezte, drált. 1913. VI. 22: Esztergomban szent. pappá. Magyardiószegen, 1915: Bp-Tabánban kp. 1917: a budai Szt Imre Koll. pref-a. 1923 őszén Kanadába ment, a lestocki (Sask., Kanada) Szt József-tp., 1924-32: reginai Szt István-tp. lelkésze és látogató misszion., 1924. IV-1962. IV. 9: a stockholmi (Sask., Kanada) Szt Erzsébet-tp. plnosa, 1936: esp. - Serédi hgprím. megbízásából 1937: ~ képviselte Mo-ot a manilai Nemzetk. Euch. Kongresszuson. Járt Kínában és Japánban. Úti beszámolóit a Kanadai M. Újság közölte. - M: A m. pálos rend keletkezéséről (1225-1309). Dissz. Kz. - Húszezer mérföld a Csendes Óceánon. H.é.n. - Kanada magyarsága. Winnipeg, 1946. - Three Generations. The Hungarian Colony at Stockholm, Sask. Stockholm, 1958. 88

Schem. Strig. 1917:381. - Ruzsa Jenő: A kanadai magyarság tört. Toronto, 1940. - Bölöny VIII:48. - Török 1978:360. - Berzeviczy 2000:103. (1639.) (*szept. 1. vagy nov. 1.) - Nagy 2000:850. - Sántha Alajos (öccse) közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.