🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sándor, VI.
következő 🡲

Sándor, VI., Rodriguez de Borja (Xátiva, Valencia, Spo., 1430.-Róma, 1503. aug. 18.): VIII. Ince utódaként 1492. VIII. 11-1503. VIII. 18: pápa. - III. Callistus unokaöccse. Még mielőtt pappá szent. volna, egy róm. nőtől, Vanozza de Cataneistől 5 gyermeke született: Giovanni, Cesare, Joffre, Lodovico és Lucrezia. 1455: Callistus elhalmozta egyh. javadalmakkal, Bolognába küldte jogot tanulni, 1456. XI. 17: bíb-sá kreálta. 1458. VI. 30: a valenciai érsség adm-a, s e tisztségét egészen a pápaságig megtartotta. VI. Sixtus 1471. VIII. 30: Albano pp-évé nev. ki, vsz. ekkor pp-ké szent. XII. 22: Spo-ba ment legátusként. 1476. VII. 24: a p. áthelyezte a portói ppségre. 1482. VII. 8: Cartagena, 1489. X. 9: egyidejűleg Mallorca szg-e, 1491 k. Eger adm-a is. 1492. VIII. 11: nem egészen simónia nélkül p-vá választották, VIII. 31: lemondott korábbi javadalmairól. - Pápaságában 2 korszak volt: 1492-98: a nápolyi kirsággal, Spo-gal és az itáliai fejedségekkel próbált szöv-et alkotni. 1498-1503: elfordult a nápolyi kirságtól, és szövetkezett XII. Lajos fr. kir-lyal, hogy föltámassza az Egyh. Államot. 1493. IV. 25: szöv-et kötött Velencével és Milánóval, majd (VIII. Károly fr. kir. betörésétől félve) barátsági szerződést II. Alfonz nápolyi kir-lyal, amit egy házassággal is megpecsételtek: ~ fia, Joffre elvette Alfonz leányát. 1495-98: zajlott →Savonarola ügye, akit ~ végül kiközösített és átadott ellenségeinek. - Amerika fölfedezésekor, mindjárt a trónralépése után határvonalat húzott É-D irányban a sp. és a port. törekvések közé. E vonaltól Ny-ra a sp-oknak, K-re a port-oknak adott közlekedési és térítési szabadságot. - 1499. IV. 15: szövetkezett Velencével és XII. Lajossal a török ellen. II. Ulászló 1500. VII. 14: csatlakozott a szöv-hez. Ezt 1501. V. 12: Budán ünnepélyesen kihirdették, és tárgyaltak arról, hogy ősszel hadjáratot indítanak, de az nem történt meg. - 1497-től komolyan foglalkoztatta az egyh. reform, de azt rokonsági kötelékei s főleg a fia, Cesare szertelenségei lehetetlenné tették. Ennek ellenére 1500: a szentévben nagyon sok zarándok kereste fel Rómát. ~ műpártoló volt: a vatikáni palotában Pinturicchióval dolgoztatott, helyreállíttatta az Angyalvárat, a róm. egy-nek új palotát építtetett. Michelangelo ~nak készítette a Pietàt. - ~ erősítette meg 1492. IX. 3: Farkas Bálint váradi, 1493. II. 8: Vitéz János veszprémi (más!), IX. 7: Egervári Bereck tinnini pp-öt, nevezte ki 1493. IX. 20: Estei Hippolit bíb-t, erősítette meg 1493. X. 11: Cheregato János kattarói, XI. 4: Baratin Lukács csanádi pp-öt, 1494. V. 26: Temesvári Gergely cpp-öt, IX. 12: Garay János OFM cpp-öt, XII. 19: Robobella János zárai érs-et, 1495: Enyedi András árgyasi, Polnár Gábor boszniai, 1497: Kálmáncsehi Domokos váradi, I. 16: Szatmári Ferenc győri, VI. 9: Bakócz Tamás egri, IX. 27: Natalicius Mihály zenggi pp-öt, XII. 20: Bakócz Tamás esztergomi érs-et, 1498: Bácskai Tamás moldvabányai, I. 19: György bodonyi, VII. 20: István szörényi pp-öt, VIII. 17: Francisci Mihály és XI. 7: Hrastoviczai István cpp-öt, 1500. IV. 29: Thakaró Gergely szörényi, VII. 24: Baratin Lukács zágrábi pp-öt, nevezte ki 1500. IX. 20: Bakócz Tamás bíb-t, erősítette meg 1501: Bácskai Miklós nyitrai, Szatmári György váradi pp-öt, Vajai László cpp-öt, Szatmári György veszprémi, Kálmáncsehi Domokos erdélyi, Thurzó Zsigmond szerémi, IV. 20: Blasioli Jakab zenggi pp-öt, IX. 8: Szegedi Gergely OFM cpp-öt, 1502: Polnár Gábor szerémi, Keserű Mihály boszniai pp-öt, II. 14: Geréb László kalocsai érs-et, II. 17: Ilosvai Pál milkói, IV. 8: Martinusi Miklós szkardonai, IV. 18: Frangepán Gergely veszprémi, IX. 2: Bajoni István szerémi pp-öt, XI. 7: Meliche János és 1503. II. 15: Német János cpp-öt. - Utóda 1503. IX. 22: III. Pius. T.J.

Burchard, Johann: Diarium ecve rerum urbanarum commentarii (1483-1506). Tom. 1-3. Paris, 1883-85. - Hofler, Constantin: Don Rodrigo de Borja u. seine Söhne, Don Pedro Luis... u. Don Juan... Wien, 1889. - Pezenhoffer Antal: ~ meg Luther. Bp., 1937. - Mondin 2001:384.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.