🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > reverzális
következő 🡲

reverzális (lat. 'térítvény'): a házasfelek írásos megegyezése a születendő gyermekek vallásáról vegyes házasság esetén. - A szentségi házasság megkötése előtt a ~ban a jegyesek kötelezettséget vállaltak arra, hogy összes gyermekeiket a kat. vallásban nevelik. A CIC 1917. szerint, ha a kat. fél nem hajlandó a ~ aláírására, érvényesen nem köthet szentségi házasságot (1061.k.). A 19. sz. végétől azonban a ~ nélkül kötött vegyes házasságokat No-ban és Mo-on az Egyh. súlyos bűn terhe alatt tiltotta ugyan, de nem tekintette érvénytelennek. A gyermekek vallása tekintetében ugyanis e ter-eken a 'nem nemet követ' elv érvényesült. Államjogilag Mo-on 1945 e. csak a →polgári házasságot megelőzően közjegyző, járásbíró, polgármester v. főszolgabíró előtt adott ~nak volt hatálya. - A CIC 1993. után lásd: →vegyes házasság. **

KL IV:85. - Salacz Gábor: A ~-kérdés Mo-on. Bp., 1937. - Balogh-Gergely I:52.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.