🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruszinszkói Magyar Jogpárt
következő 🡲

Ruszinszkói Magyar Jogpárt, Ungvár, 1920. jún. 1.-1922. nov. 4.: →Korláth Endre ügyvéd kezdeményezésére alapították, aki VIII: jogvédő irodát állított föl. VIII. 5: Munkácson is megszervezték 3500 taggal, hamarosan az Egry Ferenc alapította Ungmegyei Kisgazdapárttal és a Kerszoc. Párttal pártközi bizottságot alakítottak. A m. szervezkedés megakadályozására VIII. 28: Kárpátalja egész ter-ére, de VIII. 29: Ungvár, VIII. 31: Munkács, IX. 4: Beregszász városokban külön is statáriumot hirdettek (a tartományit csak 1922. IV. 26: szüntették meg!). A pártközi biz. XI. 20. után ügyvez., Korláth Ferenc, utóbb Egry Ferenc elnökletével XI. 30-: Ruszinszkói Magyar Pártszövetségként működött. Tagja lett e pártszöv-nek az Árky Ákos (1859-1942) alapította, 1921. I. 12: bejegyzett Ruszinszkó Őslakosságának Autonom Pártja is. Részt vettek 1920. XII. 7: a m. pártok ótátrafüredi értekezletén, 1921. IV. 22: a kisebbségi pártvezetőknek a prágai kormányfővel való tanácskozásán, V. 4: a 127 község 250 küldötte között a kisebbségi sérelmeket tartalmazó, önkormányzatot kívánó emlékirat prágai „gyászmenetén”, melyet a →Népszövetségnek is elküldtek. XI. 4: a ~ működését 'további rendelkezésig' (1922. V. 24-ig) betiltották. 1922. III. 21-23: a m. pártküldöttség tagjaként elutasították Beneš programját, követelték a kárpátaljai parlament összehívását. A ~ot és lapját XI. 4: betiltották, Korláth Endrét és Paulik János titkárt letartóztatták, egyidejűleg az ungvári polg. isk-k m. párhuzanos oszt-aiban kihirdették: „8 hétig ne jöjjenek iskolába, mert nincs számukra hely”. A ~ tagjai az 1922. VII. 2: Ungvárt alakított Országos Keresztényszocialista Párt tagjai lettek. - Lapja: Ruszinszkói Magyar Hírlap (1920. VI. 3-1922. VII. 4.), Ungvári Közlöny (1922. VII. 5-XI. 4., betiltották). 88

Ung vm. 1940:52. (Rácz Pál: A m. kisebbségi küzdelem hőskora Kárpátalján) - Fedinec 2002:49; 2004:71. (22).

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.