🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rudolf, I.
következő 🡲

Rudolf, I., Habsburg (Limburg vára, 1218. máj. 1.-Speyer, 1291. júl. 15.): német király. - Elzászban és É-Svájcban birtokos gr. család tagja. Az utolsó Hohenstaufok támogatásával növelte családi birtokait, ugyanakkor többször került szembe az Egyh-zal (1249, 1254: kiközösítéssel sújtották). 1273: kir-lyá választása véget vetett az interregnumnak No-ban. 1274: a nürnbergi birod. gyűlésen a jogtalanul elfoglalt cs. javak visszaadásáról határoztak. 1276: az engedelmességet megtagadó Przemysl II. Ottokár cseh kir-tól elfoglalta a Babenberg-örökséget (Au., Stájero., Karintia, Krajna). 1278. VIII. 26: a →morvamezei csatában IV. Kun László m. kir. segítségével legyőzte II. Ottokárt (aki elesett). 1282: Au-t és Stájero-ot fiainak (Albert, Rudolf) adta hűbérbe (Karintia és Krajna csak 1335: szállt a Habsburg házra). Célkitűzései: erős kormányzás, a birod. béke fenntartása mind a fejed-ekkel, mind a rablólovagokkal szemben (a Rajna mentén és Türingiában kb. 140 rablólovag-várat romboltatott le), a birod. javak visszaszerzése, a városok megadóztatása, de ennek fejében gazd. kedvezmények biztosítása számukra. Itáliában szabad teret engedett a megújuló p. pol-nak. A cs. korona megszerzésére tett kísérletei kudarcot vallottak, csakúgy, mint valamelyik fia trónutódlásának elfogadtatása. Ba.J.

Meyers XX:429. - Gonda-Niederhauser 1977:5. - Engel-Holtz 1990:240.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.