🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rogács
következő 🡲

Rogács Ferenc (Csendlak, Vas vm., 1880. aug. 29.-Pécs, 1961. febr. 20.): megyéspüspök. - A teol-t a bpi egy-en végezte, ahol 1907. VI. 22: teol-ból drált. 1903. VI. 23: pappá szent. Csendlakon Batthyány Zsigmond gr. családjánál nev., 1904. IX. 5: ppi szertartó és sztszéki jegyző, 1907. IX. 5: a szem. lelki ig-ja Szombathelyen, 1912. VIII. 1: ppi irodaig., 1917: p. kamarás. 1921. VI. 29: szombathelyi szegyh. knk., 1926: pápóci perjel, 1928: p. prel. Szombathelyen 1912: megalapította és vezette a Kat. Sajtóhölgybiz-ot, 1920-31: alapító elnöke volt a Kat. Férfiligának. 1948. V. 20: kinev. sebasteni pp., VI. 29: pp-ké szent. és Virág Ferenc pécsi mpp. spp-e utódlási joggal. 1958. III. 2: pécsi mpp. - M: Wellhausen Hexateuch elmélete. Bp., 1903. (Klny. Religio) - Jézus gyermekkora. Uo., 1907. - Szt Márton élete. Írta Adolphe Regnier. Ford. Szombathely, 1913. (új kiad. Bp., 1925. [Szentek országa 7.]) - Úrnapi dal. Szövegelemző elmélkedések az Oltáriszentségről. Uo., 1920. - Lélekben és igazságban. Az adoráció elmélete és gyakorlata a papok használatára. Uo., 1948. - Jézus népe. Imakv. Bp., 1960. - Az Euch. Értesítőben az 1920/30-as években az Eucharisztikus irod. c. rovat vez-je. - Utóda Pécsett 1961. II. 24: Cserháti József. T.E.

Szinnyei XI:1075. - MKA 1928:111; 1930/31:134. - Géfin II:366; III:342. - Pilinyi 1943:88. - Ker. m. közél. alm. II:888. - Schem. Qu. 1948:3; 1972:156.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.