🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Resolutio Alvincziana
következő 🡲

Resolutio Alvincziana, 1693. máj. 14.: I. Lipót király (ur. 1657-1705) válasza az 1692. III. 15-i szebeni országgyűlés Alvinczi Péter (1639-1701) ítélőmester által Bécsbe vitt fölterjesztésére. - A kir. szabályozta a felekezetek jogait, intézkedett az erdélyi kat-ok védelméről, elrendelte a →Magyar Kancelláriától független Erdélyi Udvari Kancellária bécsi székhellyel való megszervezését, II. Apafi Mihály fejed. (ur. 1690-91) megerősítését nagykorúságához kötötte. 88

Erdély tört. II:884.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.