🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reményik
következő 🡲

Reményik Sándor (Kolozsvár, Kolozs vm., 1890. aug. 30.-Kolozsvár, 1941. aug. 24.): költő, lapszerkesztő. - Ev. A kolozsvári ref. koll-ban éretts., a Ferenc József Tudegy-en néhány félévig joghallg., a Dobsina és Vidéke, utóbb a kolozsvári Ellenzék, Újság és Kolozsvári Hírlap munk., 1918: az Erdélyi Szle b. munk. 1921-23: a Pásztortűz alapító szerk-je, kizárólag írásaiból, majd örökségéből élt. - Különösen nagy hatást keltettek Végvári álnéven írt, Erdélyben gépírásos másolatokban terjesztett hazafias versei (melyért az oláhok halálra keresték a szerzőt), ezen álnéven 1921: a Kisfaludy Társ., majd a Petőfi Társ. r. tagjának vál. 1924: addigi költői munkásságáért a Petőfi Társ. lírai nagydíjjal tüntette ki. 1941: megkapta a Corvin-koszorút. Az Erdélyi Irod. Társ. s a Pásztortűz szerk-jeként 1941: a Sajtókamara tagja. Tüdőgyulladásban halt meg. - Az Ady utáni nemzedék leghatásosabb m. költője. - Végvári költeményeiből állította össze Kallós Béla: Honszeretet. Hazafias jelenet 2 részben. (Székesfehérvár, 1925). - M: Fagyöngyök. Versek. Kolozsvár, 1918. - Rainer Maria Rilke versei. Ford. Uo., 1919. (Erdélyi Szle Kvtára 1.) - Segítsetek! Hangok a végekről 1918/19. Bp., 1919. [ném-ül: Zu Hilfe. Stimmen aus der siebenbürgischen Grenzmark. (1918 bis 1919) Aus dem Ungarischen übertragen von Peter Jekel. Uo., 1920] - Csak így... (Versek, 1918-20) [Kolozsvár], 1920. - Mindhalálig. Versek. [1918-21] Bp., 1921. - Végvári-versek. Uo., 1921. - Eredj ... ha tudsz ... (Végvári versének Szegeden nyomtatott példánya) Ny.n., é.n. - Vadvizek zúgása. Versek. Kolozsvár, 1921. - A műhelyből. Versek. Bp., 1924. - Egy eszme indul. Versek. Kolozsvár, 1925. - Atlantisz harangoz. Versek. Bp., 1925. (A Napkelet kvtára 8.) (uaz A novella és a vers m. mesterei) - Gondolatok a költészetről. Arad, 1926. - Két fény között. Versek. Kolozsvár, 1927. (Erdélyi Szépmíves Céh XIV/9.) - Fagyöngyök. - Csak így… - Vadvizek zúgása. - Rilke fordítások. 2. kiad. Uo., 1927. - Szemben az örökméccsel. Versek. Bp., 1930. - Kenyér helyett. Versek. Uo., 1932. - Romon virág. Versek 1930-35. Uo., 1936. (Erdélyi Szépmíves Céh 100. kiadv. IX/3-4.) (uaz Bp., 1936, sorozaton kívül) - Wie einst Charlotte Corday… [Gedicht] Übertr. von Rudolf Becht. Sopron, 1936. - Az ige. ~ szövege. Kolozsvár, 1939. - Magasfeszültség. Versek (1935-40). Kolozsvár, 1940. (Erdélyi Szépmíves Céh XII/1.) - Összes versei. Bp., 1941. (posthumus megkapta az MTA nagyjutalmát) (uaz 1-2. köt. Uo., 1943; uaz 10 ezer pld. Uo., 1944) - Egészen. Hátrahagyott versek. Uo., 1942. (Erdélyi Szépmíves Céh kv-ei XIII/17-18.) - Kolozsvárt a [heti/kétheti/havi] Pásztortűznek 1921. I. 9-1922:21. sz.: szerk-je és fel. szerk-je, 1922:22. sz.-1923:24. sz.: főszerk-je, 1925:14. sz.-1930:12. sz. szerk-je, azután főmunk., 1934:2. sz.-1941. X: főszerk-je, 1938:5. sz-tól laptul. is. - Álnevei: Reményi Sándor (akarata ellenére az Új Időkben); Végvári. 88

Farkas Gyula: Erdélyi költők. Berlin, 1924:122. - Révai XX:778. - Kelet, észak, dél. Bp-Debrecen, 1928. (Alszeghy Zsolt: ~) - Erdélyi lex. 1928:243. Arck. - M. társad. lex. 1930:472. - Erdélyi Szépmíves Céh emlékkv-e. Kolozsvár, 1934. - Várady-Berey 1934:426. - Ki kicsoda? 1936:684. - Új lex. VI:3269. - Új Idők lex. XI:5248. - Gara 1939:84. - Egyedül Vagyunk 1941:11. sz. - Esti Kurir 1941. X. 24., X. 27. (temetéséről) - Független Mo. 1941. X. 27. - Ker. m. közél alm. III:260. (1941: a Kisfaludy Társ. tagja) - Monoki 1941:132, 188. - Sajtókamara évkv-e 1941:106. - Székely Nép 1941. X. 25. - Irodt. 1942:55. (G. P.) - Jancsó Elemér: ~ élete és költészete. Kolozsvár, 1942. - Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Uo., 1942:46. (Végvári) - Kristóf György: ~. Uo., 1944. (Erdélyi tud. füzetek 173.) - Gulyás 1956:618. - Gyászjelentés - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.