🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reményi
következő 🡲

Reményi Ferenc, SDB (Tolna, Tolna vm., 1911. szept. 22.-Bp., 1965. febr. 17.): tanár, plébános. - 1928: lépett a r-be. 1933: éretts. A teol-t 1935-39: Torinóban végezte, ahol VII. 2: pappá szent. Szentkereszten h. házgondnok, 1941 őszén a torinói egy. jogi karára küldték, de a háború miatt 1943: hazatért. Szentkereszten a jog és morális tanára és házgondnok lett. 1946: Bpen teol-ból drált, VIII: a nyergesújfalui ház ig-ja. 1947. VIII: Miskolcon a Szt István pléb. vez-je. 1951: egri egyhm-sként Mezőkövesden, 1955: Püspökladányban kp., 1961: Nagykörűben plnos. **

Reményi József (Pozsony, Pozsony vm., 1891. dec. 1.-Cleveland, Ohio, USA, 1956. szept. 25.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. - 1910: Pozsonyban éretts., jogakad. hallg., majd a bécsi keresk. akad-n végzett (állítólag No-ban, Svájcban és Fro-ban is tanult). 1913-17(?): a philadelphiai, majd a clevelandi konzulátus h. titkára (külalkalmazottként), azután hírlapíró, a clevelandi Szabadság és helyi ang. nyelvű lapok munk. 1929: a Cleveland College (Western Reserve University) összehasonlító irodtört. tanára, majd a Cleveland Institute of Music és a Cleveland lnstitute of Art vendégelőadója. - A párizsi Nemzetk. Tud. és Irod. Akad. tagja. Mellszobra Clevelandben a városi kultúrkert m. részében áll. - Cikkei [ang. nyelvű tanulm-ai a legtöbb lex-ban kv-ként leírva!], versei: clevelandi Szabadság, Amerikai M. Népszava, Immigrant Backgrounds (New York, N. Y., 1927: The Hungarians), pozsonyi M. Minerva (1930-38, rovata: Egy amerikai m. író naplójából), M. Szle (1932. IX/XIII:179. Az amerikai lélek; 1934. I/IV:187. Rokontalan m-ok Amerikában; 1937. V/VIII:76. A magyarnyelvű alkotószellem lélektana Amerikában), Books Abroad (Norman, Okl., 1935: Mihály Babits; 1940: Recent Writers and the Tragic Sense; 1946: Gyula Juhász, Great Hungarian Lyrist; 1950: Lajos Áprily, Transylvanian Poet; stb.), The Hungarian Quarterly (1936:142. Recent Hungarian literature), The Slavonic and East European Review (Cambridge, Mass., Vol. XXL, 1943: Hungarian Humor; Vol. XX. II. 1944: Endre Ady, Hungary's Apocalyptic Poet; Vol. XX. 11. No. 61. 1944: Mihaly Babits, Hungarian Poeta Dactus), American Literature. (Durham, N. C., 1944: Walt Whitman in Hungarian Literature), The American Slavic and East European Review (1945: Zsigmond Móricz, Hungarian Realist; Vol. V. 1946: Dezső Kosztolányi, Hungarian Homo Aestheticus; Aron Tamási, The Transylvanian Regionalist; 1947: Three Twentieth Century Hungarian Poets [Margit Kaffka, Árpád Tóth, Gyula Illyés]; 1949: Kálmán Mikszáth), Publications of the Modern Language Association of America. (New York, N. Y., 1946: Ferenc Molnár, Hungarian Playwright), The Slavonic and East European Review (London, England, 1946: Dezső Szabó, Hungarian Novelist and Pamphleteer; 1949: Two Hungarian Men of Letters [Ignotus és Gellért Oszkár]); 1950: Ferenc Kazinczy, Hungarian Critic and Neologist), Columbia Dictionary of Modern European Literature. (New York, N. Y., 1947: [20 m. író ismertetése]), College English (Chicago, Ill., 1948: Aladár Kuncz, Hungarian-Transylvanian Writer), Symposium (New York, 1947: Aladár Schöpflin, Hungarian Critic; 1948: A Hungarian Exponent of French Realism; Zoltan Ambrus; 1950: Jenő Péterfy, Hungarian Critic, Essayist and Monographer), Poet Lore (Boston, Mass., 1948: Two Hungarian Romanticists [Gyula Krudy és Gyula Szini]), Bulletin National Theatre Conference (Cleveland, Ohio, 1949: József Katona, Hungarian Dramatist; 1950: Imre Madách), The Modern Language Journal (Ann Arbor, Mich., 1949: Sándor Weöres, Contemporary Hungarian Poet; 1951: Lajos Kassák, Hungarian „avant-garde” writer and poet), Collier's Encyclopedia. (New York, N. Y., 1950. Vol. X: Hungarian Literature), The Personalist (Los Angeles, Calif., 1950:380. László Németh, Hungarian Writer and Reformer), The South Atlantic Quaterly (Durham, N. C. 1950: János Kodolányi, Hungarian Novelist and Playwright), Western Review (Iowa City, 1950: Lőrinc Szabó, Contemporary Hungarian Poet). - Előszava: Sixty Poems by Alexander Petőfi. (Bp., 1948). - M: Akik árnyékban élnek. Elb-ek. Pozsony, 1912. - Éjféli emberek. Elb-ek. Előszó Juhász Gyula. Uo., 1913. - Amerika. Elb. New York, 1915. - Messzeségek. Kisreg. Békéscsaba, 1916. (Tevan kvtár 106-107.) - A sárga szekfű. Elb. Cleveland, Oh., 1917. - Jó hinni. 1-2. köt. Reg. Bp., 1922. (Külföldi m-ok 1.) - Emberek ne sírjatok. Reg. Berlin, 1926. - Assisi Szt Ferenc. Írta Gilbert K. Chesterton. Ford. Kolozsvár, 1926. - Amerikai írók. (Tanulm-ok) Bp., [1927] (Kultúra és tud.) - Lesz e reggel? Elb-ek. Kassa (ny. Pozsony), 1928. - Élni kell. Reg. Kassa, 1931. - Idegenben. Versek. Bp., [1934] - Szerelmesek voltak. Reg. Uo., [1936] - Hungarian Literature. Washington, 1946. - Hungarian Writers and Literature. New Brunswick, 1946. - Frigyes Karinthy. Hungarian Humorist. Boston, Mass., 1946. (Poet Lore) - World of Great Stories. [Társszerk.] New York, N. Y., 1947. - Attila József, Contemporary Hungarian Poet (Voices). Uo., 1948. - Sándor Márai, „Blender of Dreams and Substance”. Norman, Okl., 1949. (Books Abroad) - Sándor Petőfi, Hungarian Poet. Washington D. C., 1963. - Hungarian writers and literarure. New Brunswick, 1964. - 1915. X-1917(?): az Amerikai Magyarság, 1919: a Speak English szerk-je, 1918-: a Szabadság munk., 1937: a pozsonyi Magyar Írás amerikai szerk-je. - Betűjegye: R. J. Bo.Gy.-88

A Hét 1913:850. Arck. - Krücken-Parlagi II:422. (*Trencsén, 1890. dec. 1.) - Dallos-Martonvölgyi Nyitra, 1936. II:66. (kézírása és autogrammja) - Új lex. VI: 3269. (*1892) - M. Szle 1938. IX/XII:157. (Keresztúry Dezső: Az amerikai m. író, ~) - Új Idők lex. XI:5248. - Új Magyar Út 1955:6-8. sz. - Könnyű 1961:53. - Irod. Újs. 1964:19. sz. (Czigány L.) - Új Látóhatár 1964:5. sz. (Borbándi Gy.) - Új Látóhatár repertórium. Összeáll. Czigány Lóránt. München, 1976:180. - Széplaki 1977:111. - Borbándi 1992:202. - Nagy 2000:821. - Várdy 2000:819. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Reményi Margit Sigrada, FMMN (Lissava, 1901. febr. 19.-Bp., 1979. aug. 5.): festőművész. - 1928: elvégezte a Ward Koll-ot. 1929. XII. 10: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1932. XII. 5: első, 1935. XII. 15: utolsó fog-át uo. tette. Festőművészként Rómában élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.