🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Regnum Marianum
következő 🡲

regnum Marianum (lat. 'máriás ország'): Mária országa, 1920-ig a katolikus magyar királyság neve és eszméje a Szent Korona felajánlása alapján, mellyel Szt István király a Boldogságos Szűznek ajánlotta országát.  **

Szt István-emlékülés Székesfehérvárott: 1988. aug. 18. Székesfehérvár, 1989:27. (Kállay István: A  közjogi vonatkozásai)

Regnum Marianum, Northampton, Pa., USA, 1908-1924: magyar katolikus plébániai lap. 88

Puskás 1982:620.

Regnum Marianum, Bp., 1947. szept.: irányelvek, teendők az ifjúság 1947/48. évi katolikus akciós munkájában. - Szerk. adatok nélkül. Kiadó: AC Orsz. Ifj. Biz-a. Ny: Stephaneum. 88

Regnum Marianum, Melbourne, 1953. jan.-: a Regnum Marianum egyházközség értesítője. - Megj. havonta 2 old. Szerk. Varga Zoltán SJ. Kiadó: „Regnum Marianum” Hungarian Catholic Association of Victoria. Ny: soksz. - Előbb: Értesítő (1951-52). T.E.

Mildschütz 1977:98. (609.)

Regnum Marianum, Informativo Scout, Martinez, Argentína, 1954. jún.-1957. jún.: magyar cserkész értesítő. - Megj. havonta (rendszertelenül). Szerk. Makkos Nándor, Vass Dénes, Vass Mátyás. Kiadó: Regnum Marianum cserkészcsapat. 88

Mildschütz 1977:98. (607.) - Némethy Kesserű 1999:73. (megj. 1955-56.)

Regnum Marianum, Reino Mariano. Hungaris Catholicis in dispersione, Buenos Aires, Argentína, 1954. szept.-1956. szept., Bogotá, Bolívia, 1957: a világszerte élő magyar katolikusok értesítője. - Megj. rendszertelenül(?), 4-8. old. Szerk. és kiad. Mezgár Lajos. A szerk. Bolíviába költözése után néhány száma ott is megjelent. Ny. soksz. 88

Mildschütz 1977:98. (608.) - Némethy Kesserű 1999:73.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.