🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Raicsáni
következő 🡲

Raicsáni György, SJ (Nemeskosztolány, Bars vm., 1670. szept. 8.-Marosvásárhely, 1734. júl. 3.): apostoli gyóntató. - R. János bátyja. 1687. XI. 25: lépett a JT-ba, uo., Bécsben és Grácban tanult. 1703: Nagyszombatban, 1704: Sopronban m. hitszónok, majd Nagyszombatban morális tanár. 1709: ap. gyóntató. 1713: Sárospatakon házfőn., 1714: Nagyszombatban a teol. kar tanára, 1725: az egy. kancellárja, 1729: Kassán a főisk. kancellárja és a nyomda ig-ja. 1732: Kolozsvárott házfőn. és ig. 1734 tavaszán vizitátori körútra indult Erdélyben, útközben érte a halál. - Fm: Harmonia Philosophica. Nagyszombat, 1706. - Ars recte philosophandi... Uo., 1707. - Laurus Tuta... Uo., 1707. - Somnium philosophi... Uo., 1707. - Dictamina... Uo., 1708. - Collocvium Sphyngimes cum Oedipo... Uo., 1709. - Bellum contra hostes capitales animae... Uo., 1717. - Conclusiones scientiae practicae... Uo., 1718. - Ioannis Scheffleri Concilium Tridentinum ante Tridentinum... Uo., 1718. - Instructio confessarii et poenitentis... Uo., 1719. 88

Szinnyei XI:434. - JTÉ 1942:313. (s.v. Raicsany) - Monay 1956:109.

Raicsáni János, SJ (Nemeskosztolány, Bars vm., 1671. jún. 23.-Nagyszombat, 1733. márc. 12.): rektor. - R. György öccse. 1688. X. 17: Nagyszombatban lépett a JT-ba. Felszentelése után teol. tanár, Kolozsvárt rektor volt. Kitűnt a betegek gondozásában. - Fm: Itinerarium Athei, Ad Veritatis Viam Deducti. Bécs, 1704. - Az igaz és nem-igaz hitnek próba-köve. Nagyszombat, 1724. - Signa ecclesiae. Kassa, 1725. - Utazó s a jövevény unit. vallásról beszélgető katholikus. Kolozsvár, 1770. 88

Szinnyei XI:436. (*Nyitra, Nyitra vm.) - JTÉ 1942:314. (*Nemeskosztolány, Bars vm.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.