🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ragány
következő 🡲

Ragány Bertalan (Nagykálló, Szabolcs vm., 1884. szept. 25.-1951.): plébános. - A középisk-t Nagykállóban, Újvidéken és Egerben, a teol-t Egerben végezte. 1907. VI. 25: pappá szent. Kerecsenden, 1911: Nagykállón kp., 1916: Szuhogyon adm., 1923: plnos, 1923-28: esp. 1928: Tarnaszentmiklóson, 1939: Sarudon plnos. - 1912-13(?): a Nagykálló és Vidéke, Egerben 1916. IX. 1-1917: a Szuhogy-Rudabányai Kath. Egyh. Tudósító havilap szerk-je és kiadója. 88

Heves vm. 1936:601. - Kemény 1942:290. - Schem. Agr. 1945:227. - Diós 1995:174. - Viczián 1995:141. (1746.)

Ragány Károly (Nagykálló, Szabolcs vm., 1847. jan. 5.-Gyertyánliget, 1892. nov. 11.): lelkész, tanár. - A gimn-ot Egerben végezte, belépett a jászóvári prem. r-be, bölcs-et és teol-t Jászóvárt tanult, majd szatmári egyhm-sként Szatmárt fejezte be tanulm-ait, 1871. IV. 2: pappá szent. Fehérgyarmaton kp., 1874: a bpi tudegy-en bölcselet-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1873. VIII. 1: Ungvárt kp. és 1874. IX-1878: a kat. gimn-ban, 1879-90: a szatmárnémeti kat. gimn-ban tanított. 1890. V. 7-X. 7: tanári nyugdíjazása után Pusztadoboson ideigl. h. lelkész. 1892: Gyertyánligeten ideigl. h. lelkész. - Írásai: Szatmári kat. gimn. értes. (1880: A szülői tekintélyről; 1888: Miképp fokozhatják a szülők gyermekeik szorgalmát, s miképp háríthatják el némely akadályait?) - M: Ájtatosság kv-e a kat. közönség használatára. Szatmárnémeti, 1881. (2. kiad. Eger, 1883) - Novena, azaz kilencnapi ájtatosság a lourdesi szt szűz tiszt-ére. Írta Moritz Meschler SJ. Névtelen ford. Uo., 1883. (2. kiad. uo., 1897) 88

Felsmann 1888:127. - M. Sion 1893:454. - Szatmári egyhm. jubileumi évkv-e. Szatmárnémeti, 1905:449. - Szinnyei XI:430. - Tempfli-Sípos 2000:160. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.