🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Római Magyar Akadémia
következő 🡲

Római Magyar Akadémia, 1927-: a Via Giulia 1. sz. alatti Falconieri-palotában működő állami kulturális intézmény. - Előzménye az 1890-es években a →Fraknói Vilmos által építtetett villa a Nomentana negyedben, mely otthont biztosított a Vat. Levtárban kutató m. tudósoknak. 1913. V. 8: Fraknói a telket és az épületet a m. államnak adományozta. 1927: a ~t a Collegium Hungaricum keretébe illesztették és átköltöztették a Falconieri-palotába. - A ~ szabályzata szerint a neve Reale Accademia d' Ungheria di Roma, 'Kir. Róm. M. Akadémia'; szervezete: 1. Egyházi Kollégium, 2. Fraknói Vilmos Történeti, Intézet, 3. Magyar Művészház, 4. Általános Tanulmányi Kollégium; célja: „a tagul fölvett m. tudósok, művészek s ily pályára készülő ifjak olaszo-i tud. kutatásainak, szaktanulmányainak, ált. művelődésének, ol. nyelvismeretének és ol. szakkörökkel való összeköttetéseinek céltudatos előmozdítása”. 1935. II. 16: a m-ol. kulturális egyezmény intézkedett a ~ fönntartásáról és egy ol. int. bpi megalapításáról. - A kutatók eredményeit az Annuario c. folyóir. közölte, míg a művészösztöndíjasok munkássága nyomán önálló irányzat bontakozott ki a hazai festészetben és szobrászatban, a →római iskola. Az Egyh. Koll. 1940: →Pápai Magyar Intézet lett. - 1943. V. 31: a róm. m. követ a ~t hazarendelte, de az egyh. részleg maradt a palota 2. emeletén. - Az int. 1950. I. 1: a m. népközt. külügymin-ának fönnhatósága alá, azaz a róm. m. követség ellenőrzése alá került. 1951-52: a követségi kultúrosztály a ~ kvtárának jelentős részét, benne a Fraknói kv-hagyatékot Bp-re, az MTA kvtárába szállította. 1957: a m. áll. visszaszerezte a Falconieri-palotát, s 1959 elején Merényi Ferenc ig. megkezdte a ~ helyreállítását. - Mivel az igazi teljesítményt nem lehetett politikailag kisajátítani, a ~ ösztöndíjasai 1943-89: is gyarapították a m. tud. és kultúra itáliai ismertségét és elismertségét. 1989 óta a ~ pol. kontroll nélkül látja el hármas feladatát (kultúra-közvetítés, tud-os tevékenység, ösztöndíjasok segítése). Újraindult az Annuario, 1995: a Fraknói Vilmos Tört. Int., mely szakmailag önállóan szervezi a tud-os programokat. A ~ különösen fontos feladata az itáliai magyar emlékek gondozása. Csorba László

Száz év a magyar-olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tud., kulturális és egyh. intézetek Rómában (1895-1995). Szerk. Csorba László. Bp., 1998. - Póczy Klára-Szelényi Károly: A m-ok ezer esztendeje Rómában. Veszprém-Bp., 2000:125.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.