🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rátz
következő 🡲

Rátz András, Rácz (Érsekújvár, Nyitra vm., 1789. nov. 19.-Buda, 1864. jan. 20.): spirituális. - A fil-t Nagyszombatban, a teol-t Nyitrán, Pesten, Székesfehérvárt és Nagyszombatban végezte. 1810: Pozsonyban jogot tanult, majd Pálffy Rudolf gr. házánál nev. 1812. XI. 11: pappá szent., Drégelypalánkon, 1817: Esztergomban kp. 1820. III. 11: az esztergom-királyvárosi pléb. adm-a. 1825: Füzesgyarmat plnosa, 1831: a KPI spirituálisa. 1844: nyugalomba vonult. - Fm: Fenmaradgyon-é még tovább is a közfal, melly a katolikusoktól a protestansokat elválasztya? Írta: A. Hille. Ford. Esztergom, 1822. - Liturgika v. a Róm. Ker. Katholika Anyaszentegyház szertartásainak magyarázattya. 1-3. rész. Uo., 1823. - Ágazatos Theologia. 1-3. rész. Pest, 1832. 88

Zelliger 1893:427. - Némethy 1894:885. - Szinnyei XI:300.

Rátz Fatér Imre István, PFM (Szentbékkálla, Zala vm., 1910. aug. 26.-): misszionárius iskolatestvér. - 1931: IX: lépett a r-be. Tanulm-ait Grugliascóban és San Maurizióban (Olaszo.) végezte. 1934: tett fog-at, s még ugyanebben az évben Kínába ment. Tanulm-ai végeztével, 1935 őszén a sanghaji Xavér-kollégiumba került. r.k.

Miklósi 1936:151.

nyomtatásban itt jelent meg!

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.