🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > prágai kompakták
következő 🡲

prágai kompakták, 1433. nov. 30.: A →bázeli zsinatra 1433. I. 4: érkezett 14 tagú cseh küldöttséggel semmilyen hittani kérdésben nem sikerült megegyezni. IV. 14: a csehek hazautaztak, de a felek tovább akartak tárgyalni. A zsin. 10 követet küldött Cseho-ba, köztük haselbachi Thomas Ebendorfer knk. történetírót, a bécsi egy. követét. A követek X. 22: érkeztek a járvány sújtotta Prágába, ahol a járvány miatt csak XI. 16: nyitották meg az ogy-t, melyen 96 kelyhes nemes, katonai parancsnok, egy. magiszter, pap, városi követ jelent meg. A tárgyalás a →négy prágai cikkely elfogadásáról folyt. A Neuhaus Meinhard vezette főnemesség XI. 30: elfogadta a zsin. javaslatait, a ~at, melyeket előzetes békeföltételeknek lehet tekinteni. - A →táboriták és az árvák árulással vádolták a kiegyező →kelyheseket, s folytatták a pusztításaikat. A zsin. elhatározta, hogy elegendő fegyveres erőt küld a megosztott husziták ellen, elrendelte, hogy az egész ker. világban a költségek fedezésére huszita adót szedjenek. 1436. VII. 5: a ~at Iglauban kihirdették. 88

Horváth M. II:503. - Kerékgyártó 1875:254. - Huber II:420. - Mályusz 1984:100. - Palacký 1984:642. - MTK I:254.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.