🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pozsonyi királyválasztás
következő 🡲

pozsonyi királyválasztás, 1437. dec. 18.: Luxemburgi Zsigmond m. kir. (ur. 1387-1437) halála (XII. 9.) előtt elfogatta nejét, Cillei Borbála kirnét, aki testvérével, Cillei Frigyessel az utódjelölt Habsburg Albertet ki akarta zárni a trónöröklésből, hogy azt magának biztosítsa. Pozsonyban XII. 18: a m. főrangúak elismerték az elhunyt kir. leánya, Erzsébet és férje, Albert trónöröklési jogát, s miután Albert elfogadta föltételeiket, kir-lyá választották. Albert vállalta, hogy eltörli Zsigmond újításait, mentesíti az egyh-at a közelmúltban bevezetett adóktól, világiaknak nem ad egyh. javadalmakat, a kir. jövedelmek kezelését nem bízza külföldiekre, az országnagyok nélkül nem dönt a tisztségek betöltéséről, a korona s a kir. jogait csak az országnagyok beleegyezésével idegeníti el, s a ném-róm. császárságot a rendek beleegyezése nélkül nem vállalja el; Fehérvárt 1438. I. 1: Pálóczy György esztergomi érs. (1423-39) kir-lyá koronázta. T.E.

Horváth M. II:525. - Kerékgyártó 1875:258. - Ortvay III:94. - MTK I:247.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.