🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > perköltségek
következő 🡲

perköltségek: azok a kiadások, amelyek a per folyamán merülnek fel. - Tág értelemben használva a szót nem csupán az egyes cselekmények v. az egész eljárás díjaként a bíróságnak befizetendő összegre vonatkoztatják, hanem a perben közreműködő bizonyos személyek, pl. szakértők, tolmácsok tiszteletdíjára, a tanúk kártalanítására, sőt a képviselők és ügyvédek honoráriumára is. A ~ dolgában az egyetemes egyhjog a részleteket nem szabályozza. Ezek rendezését az egyes pp-ökre bízza, akiknek vezetése alatt az adott bíróságok állnak. Nevezetesen e pp-nek (v. akár nagyobb terület számára egyhangú határozattal a ppi konf-nak) szabályokat kell megállapítania: 1) a feleknek a ~ megfizetésére való kötelezéséről (pl. ítéletben, vö. 1611.k. 4, 1464, 1523, 1525, 1595.k.); 2) a képviselők, ügyvédek, szakértők, tolmácsok tiszteletdíjáról, a tanúk kártalanításáról; 3) az ingyenes jogvédelem (gratuitum patrocinium) ill. a mérsékelt ~ engedélyezéséről; 4) a vakmerően pereskedők által fizetendő kártérítésről; 5) a ~re v. kártérítésre szolgáló előzetes óvadék adásáról (1649.k. 1.§). A ~ről, tiszteletdíjakról, kártalanításról szóló döntés ellen külön (tehát a főügyben hozott ítélet megfellebbezése nélkül) nem lehet fellebbezni. Lehetőség van azonban arra, hogy a fél 15 napon belül módosításért folyamodjék ahhoz a bíróhoz, aki a döntést hozta (1649.k. 2.§). - Mint általában, Mo-on is a felperes viseli a ~et a házassági köteléki perekben. Ha az alperesnek ügyvédje van, annak honoráriumát természetesen ő fizeti. Indokolt esetben ez csökkenthető v. teljesen elengedhető. E.P.

Erdő 2003:781.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.