🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > püspök a keleti, nem egyesült egyházakban
következő 🡲

püspök a keleti, nem egyesült egyházakban: érvényesen felszentelt apostolutód. - Irányítja és ellenőrzi a joghatósága alá tartozó klérus munkáját, őrködik a hitélet tisztaságán, kiszolgáltatja a szentségeket, papokat és diákonusokat szentel, részt vesz más egyhm-k új ~ének a szentelésén, felügyeli az egyhm. gazdálkodását, gondoskodik a parókiák betöltéséről, a papi utánpótlásról, irányítja és ellenőrzi az egyhm ter-én működő szem-ot, képviseli egyhm-jét a ~i konf-kon, részt vehet a szükség esetére összehívott helyi zsin. munkájában, a pátr. felkérésére képviseli egyh-át más autokefál egyh-akban és az ökumenikus tanácskozásokon, konf-kon; az apostoli jogfolytonosság (apostolica successio) hordozója. Az egyhm. ügyeibe más egyhm. ~e nem avatkozhat be. A ~ök egymással mellérendelt viszonyban vannak, közöttük csak tiszteletbeli rangsor van. Véleményüket konf-kon, levelezés formájában egyeztetik. Munkájukat segíti az egyhm. egész klérusa. Legközelebbi munkatársaik az esp-ek, akiket archieratikosz episztroposz, 'főpapi megbízott'-nak is neveznek. A ~ök segítője az önálló egyhm-vel nem rendelkező spp.; néhány ort. egyh-ban a neve vikárius pp. (vidéket járó pp.). A ~öt a Szt Szinódus választja, és 3, ritkábban 2 pp. szenteli fel. A pp-ök némelyike megkaphatja az archiepiszkoposz, 'főpüspök, érsek' címet. A ppi címek értelmezése az autokefál ort. egyh-akban nem teljesen egységes. Abban egység van, hogy egyházfő csak pp. lehet. De az egyházfő elnevezése egyházanként eltérő lehet (pátr., érs. vagy metrop). A ~ mellett funkcióval nem járó kitüntető címek az ikonomasz, szakellárion, szkevofylax, chartofylax, protodikosz. I.E.

Berki 1984:255.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.