🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pécsi papnevelő intézet
következő 🡲

pécsi papnevelő intézet, 1746-1951, 1991-: Thurn Antal Kázmér pp. 1732: a kinevezését megerősítő bullában feladatul kapta XII. Kelemen (ur. 1730-40) p-tól, hogy ~et létesítsen az egyhm-ben. Kormányzása 2 éve alatt ezt nem valósíthatta meg. Utóda Cienfuegos Alvarez SJ bíb. (1735-39) nem tartózkodott Pécsett, az egyhm. kormányzását Berényi Zsigmond esztergomi knk-ra bízta, de figyelemmel kísérte a helyi eseményeket és segített a problémák megoldásában. Elérte, hogy 1736. XII. 16: kir. biztosok jelenlétében szétosztották az addig egy tagban álló egyh. birtokot a ppség, a kápt., a szegyh. és a szem. között. 1740. V. 30: a kápt. úgy határozott, hogy a Vaskapu tájékán a várfalon belül, a nagypréposti ház és a vm-ház közötti telket megveszi a ~ számára. Az alapkövet 1742. VI. 4: Berényi pp. helyezte el, 1746. IX. 4: sztelte föl az épületet Szt Pál tiszt-ére. Ő készítette az első szabályzatot a pozsonyi →Emericanum mintájára. A teol. kurzus 2 é. volt, a tanárok Grácból, Nagyszombatból, Kalocsáról jöttek. Az első pécsi paptanárok: →Paksi Lajos OSPPE, Pehm Cherubin OFM, Christovich Imre, Humics Lukács, Juren Márton, Skultéty János. - Klimó György pp. a tanulm. időt 4 évre emelte, 3 új tanszéket szervezett, 1766: új házirendet írt elő, a felsőbbéveseknek kötelezővé tette a kvtár napi látogatását; elrendelte, hogy a tört. órákat a kvtár helyiségeiben kell megtartani. - II. József rendeletére a kispapok 1785-90: Pozsonyban nevelkedtek. - 1790: a ~ épületét 2. em-tel és K-i szárnnyal bőv. 1791: Esterházy Pál László pp. új alapszabályzatot szerk., →Szányi Ferencet nevezte ki rektorrá. - Szepesy Ignác pp. 1835: 100.000 Ft-os alapítványával jogi és bölcseleti kart magában foglaló líceumot létesített, a ppi könyvtár számára megépíttette Pécs egyik legszebb klasszicista épületét, melyet saját kv-gyűjteményével gazdagított. A teol. előadások itt folytak 1883-ig. - 1863: megnyílt a →pécsi kisszeminárium. Dulánszky Nándor pp. (1877-96) 1883: megépíttette a ~ nagy Ny-i szárnyát, s ide költöztette a kisszem-ot. - A ~ épülete az I. és II. vh-ban óvóhely, majd katonai kórház. Az orosz katonai parancsnokság 1945. III: engedélyezte az okt. folytatását. 1950: a kispapok már a ppségen laktak és tanultak. 1951. VIII: az épületet át kellett adni áll. isk. céljaira, ettől kezdve a kispapok a →Győri Római Katolikus Hittudományi Főiskolán tanultak. - 1991: Mayer Mihály pp. újra megnyitotta a ~et. Az első félévben még a ppség épületében folyt az okt., 1992. II: a Hunyadi út 11. sz. alá, a Dunántúli Napló volt szerkesztőségébe költöztek, mert az épületet megkapta az egyhm. - A nagyszem. és a hittud. főisk. kettévált: a főisk. átköltözött a régi szem. épületébe (Papnövelde u. 1.), a nagyszem. a Hunyadi út 11-ben maradt. - 2002: a szem. a Tettye u. 14-be, a volt kárm. ktor épületébe költözött (a Sarutlan Kármelita Nővérek Magyarszékre költöztek), megörökölte a Mindenszentek tp-ot. - A hittud. főisk. 2004: államilag elismert (akkreditált) intézmény. A teol. karon a képzési idő 6 év, a 6. évf-on a hallgató huzamosabb lelkipásztori gyakorlatot teljesít. A hittanári szak 5 éves, a 6-18 évesek hitoktatására képesít. A Pécsi Tudegy-mel kötött megállapodás szerint a hittanár szakos hallgatók közös képzésben vehetnek részt, vagyis államilag finanszírozott formában tanulhatnak és szerezhetnek okl-et mindkét intézményben. - A 2003. IX: indult 4 é. levelező tagozatos hittanárképzés 6-14 évesek hitokt-ára képesít. Boda Miklósné

A Pécsi Ppi Hittud. Int. évkönyve 1901-02. tanévről. Pécs 1902:97. (Szentkirályi István: Adatok a hittud. int. tört-éhez) - A Pécs-Baranya m. Múzeum Egyesület Értes. 1910:112. (Uő: A pécsi szem. első éveiből); 1914:36. (Uő: A pécsi szem. múltjából); 1914:112. (Uő: Régi szem. kurzusok) - Szeminárium Élet. A pécsi papnövendékek Szt Pál Társulatának értes. 1-27. sz. 1921-50/51. - Pécsi Bazilika. A Szegyh. Egyhközs. lapja. 1992/1; 1996/2. - Pécsi Ppi Hittud. Főisk. Képzési tájékoztató. Pécs, 2003. - Jó Hír. A Pécsi Egyhm. lapja. 2004/3.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.