🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prála
következő 🡲

Prála (Prelea, Bacău m., Moldva, Ro.): 1. Köves (Căiuți) község faluja, Onyesttől délre, a Tatros alsó folyásának jobboldalán, a Nagyköves (Caiuțul Mare) mentén. 18. sz. keletkezésű, magyar lakosságát állítólag a 19. sz. elején Raducanu Rosetti földbirtokos hozatta Háromszékből, erdőirtásra, ekkor jöttek németek, olaszok és vráncsai rumének is. - Össz. lakossága: 1912: 377, 1930: 367, 1970: 670, 1992: 803. Vallás: r.k.: 1842: 319, 1851: 120 (30 ref.), 1857: 152 (6 ref.). R.k.: 1902: 204, 1930: 248, 1992: 660 (143 g.kel.). Nemzetiség: 1930: 248 m. nyelvű, 1970-es évek: 160 m. család, 30 rum. család. Már csak az öregek beszélnek magyarul. A rumének ('moldoveni') ~ felső, Fund nevű részében ('Oláhfalu') élnek. A 19. sz. során betelepült ref. vallású székelyeket a Gorzafalván szolgált Funták Kozma atya katolikusra térítette. - 2. plébánia. Gorzafalva filiájából 1968: alapították. Tp-át 1828, 1888, 1979: Mária neve tit-ra szent. Plébánosa 1984: Anton Dănculesei. H.P.

Jerney 1851:203. - Gabor 1995:209. - Tánczos 1996:156. - Domokos 2001.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.