🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsonyi Királyi Katolikus Gimnázium
következő 🡲

Pozsonyi Királyi Katolikus Gimnázium, 1626-1919: Fenntartója 1773-ig a jezsuita, 1812: a bencés rend, 1850: a →Tanulmányi Alap. A jezsuiták 6 o-os gimn-a a 18. sz: az egyik legnépesebb hazai isk. 1773 u. volt jezsuiták és világi papok tanítottak. 1812: a bencésekre bízták, de 1850: korábbi hazafias magatartásuk miatt távozniuk kellett. Az isk. 8 o-os, ném. tannyelvű áll. gimn. lett, világi tanárokkal. 1861: m. tannyelvű, az 1. és 2. o-ban ném. segédnyelvvel. 1867 u. 8 o-os kir. kat. gimn. 1887: 385, 1899: 503, 1909: 543 növ-e volt. 1919. IX: csehszl. áll. gimn-má tették, meghagyva egy párhuzamos m. tagozatot. 1922: 10 o-ban 362 tanulójából a IV-VIII. o-ban 230 volt m., közülük 26 leány. - 1919. IX: csehszl. áll. gimn-má tették, meghagyva egy párhuzamos m. tagozatot. M.I.

Wutz 1887:115. - Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kath. főgimn. tört. Pozsony, 1896. - Vajda 1900:174. (alapítva 1627) - Kalmár 1910:173. - Barthos-Csetri 1923:245. - Hets 1938. - Balogh-Gergely I:174.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.