🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pollák
következő 🡲

Pollák János (Dunaföldvár, Tolna vm., 1824. febr. 26.-Pécs, 1884. dec. 1.): kanonok, egyetemi tanár. - A gimn-ot Budán, a fil-t Pécsett, a teol-t a KPI növ-eként Pesten végezte. 1845: teol. dr., s mint diákonus Pécsett a ppi kvtárban dolgozott. 1846. IX. 1: pappá szent. A pécsi szem. pref-a, 1849: az egzegézis, 1855: az erkölcstan és a lelkipásztorkodástan tanára. 1858. IX. 22-1868. X. 17: a pesti egy. teol. karán az egzegézis tanára. 1867: katedrája megtartása mellett pécsi knk. s a SZIT alelnöke. 1862/63: a hittud. kar dékánja, 1868/69: az egy. rektora. 1869. II. 8: lemondott a katedráról. 1869 végén Pécsre költözött. 1874: a pécsi jogakad. ig-ja. 1883: nyugalomba vonult. - Az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. és VI-VII. köt-ének szerk-je. 1861-64: és 1868-69: a Religio szerk-je. - Fm: A kinyilatkoztatás tantételéről. Pest, 1858. - Historia revelationis biblicae. 1-2. köt. Uo., 1859. - Renan és az ap-ok. Uo., 1866. - Böjti konf-beszédek. Uo., 1866. 88

M. Sion 1892:627. - Szinnyei X:1343. - Hermann-Artner 1938:560. (*febr. 24.)

Pollák Mária Jácinta, KN (Beszterce, Pozsony vm., 1901. jan. 15.-Vác, 1988. márc. 3.): szerzetesnő. - 1920. VIII. 3: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1923. VIII. 23: tette. Esztergomban dolg. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be, majd a váci ppség szoc. otthon részlegében élt. r.k.

Pollák Miklós (Sárkányfalva, Esztergom vm., 1903. okt. 22.-Esztergom, 1964. márc. 27.): kanonok. - A teol-t Esztergomban végezte, 1927. VI. 29: pappá szent. Érsekvadkerten, 1928: Esztergom-Belvárosban kp., 1935: Pilismaróton, 1939: Esztergom-Vízivárosban, 1946: Dömösön plnos. 1948: ellátta a visegrádi pléb-t is. 1951: bányalelkész Dorogon. 1954. VI. 30: esztergomi mesterknk., 1958-59: az érs. székház gondnoka. 1959: az Árpád-kori ásatások elöljárója. Az Orsz. Béketanács Kat. Biz-ának Komárom m. elnöke. - 1922-35: szerk. Novák Ödönnel az esztergomi Kath. Gyermekvédelem c. közl-t. 88

Schem. Strig. 1938:199; 1982:404. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:82. - Beke 1986:181. (79.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.