🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius, IX.
következő 🡲

Pius, IX., B., Giovanni Maria Mastai Ferretti (Senigallia, Marche, Itália, 1792. máj. 13.-Róma, 1878. febr. 7.): XVI. Gergely utódaként 1846. VI. 16-1878. II. 7: pápa. - Volterrában a piar-knál, majd a Coll. Romanumban tanult. Betegsége miatt csak 1819. IV. 10: szent. pappá. Rómában a Tata Giovanni gyermekkórház lelkésze; VII. Pius fölfigyelt rá, s 1823: Giovanni Muzi ap. delegátus kísérőjeként Chilébe és Peruba küldte. Hazatérésük után ~ ismét a gyermekkórházban dolgozott, majd a S. Michele pápai kórház ig-ja. 1827. V. 24: spoletói érs., 1832. XII. 17: Imola pp-e, 1840. XII. 14: bíb., 1846. VI. 16: a konklávéban közfelkiáltással választották p-vá. - Mindjárt VII: amnesztiát hirdetett az Egyh. Áll. pol. foglyainak. Biz-ot szervezett az áll. adminisztráció megújításra és törv-t hozott a sajtószabadságról. A nép hatalmas lelkesedéssel fogadta mindezt, a liberálisok azonban elégedetlenkedtek, s csak első lépésnek tekintették intézkedéseit az egységes Itália felé. ~ 1848. III. 14: alaptörvényt adott ki, mely megnyitotta a parlamenti államforma korszakát. Azzal, hogy nem volt hajlandó Piemont oldalán harcba szállni Au-val, támadásba lendítette az ellenzéket. IV. 29: ünnepélyes beszédben fejezte ki, hogy nem indul háborúba, erre lázadás kezdődött, melynek a vége az lett, hogy a rendet teremteni akaró Pellegrino Rossi min-t meggyilkolták, megostromolták a quirinali palotát, a p-t foglyul ejtették. XI. 24: álruhában, a nápolyiak segítségével sikerült Gaetába menekülnie. Rómában kikiáltották a közt-ot. ~ a fr-któl kért segítséget, akik 1849. VII. 3: bevették Rómát, az Egyh. Áll. É-i ter-eit közben az osztrákok foglalták el. VII. 14: kikiáltották az Egyh. Áll. helyreállítását, de ~ csak 1850. IV. 12: tért vissza. - Fölhagyva korábbi engedékeny pol-jával Antonelli államtitkár visszaállította az 1848 előtti állapotokat, ~ visszavonta az alaptörv-t. Mivel nem fogadta el az egyesült Itália eszméjét, a piemontiak Cavour vezetésével folytatták p-ellenes propagandájukat. 1859: az osztrákok kivonultak Itáliából, ekkor Romagna csatlakozott Piemonthoz, 1860: Umbria és Marchia tette ugyanezt. ~ ezért kiközösítette az Egyh. Áll. elrablóit. Amikor a fr-k is elvonultak, a már úgyis összezsugorodott Egyh. Áll. megszűnt létezni, mert 1870. IV. 20: a piemonti csapatok elfoglalták Rómát, s a p. a Vatikán foglya lett. - E belpol. nehézségek mellett 1854. XII. 8: kihirdette a →szeplőtelen fogantatás dogmáját. 1857: elítélte a →güntherianizmust. A kor tévtanításaival szemben adta ki 1864. XII. 8: a Quanta cura enc-t és a Syllabus nevű elítélt tételek jegyzékét. Az 1869. XII. 8-1870. X. 20: ülésező I. →Vatikáni Zsinat kimondta a pápai →tévedhetetlenség dogmáját. Ennek reakciójaként Au. fölmondta a konkordátumot, megalakult az →ókatolikusok szektája, s Poroszo-ban elindult a →kultúrharc. - Kívánságának megfelelően 1881. VII. 13: éjszaka a S. Lorenzo al Verano baz-ba vitték át a holttestét, de útközben a menetet megtámadták és a Tiberisbe akarták vetni a koporsót. B-gá avatását a hívő nép kérésére 1955: elindították, II. János Pál p. 2000. IX. 3: b-gá avatta. - ~ sztté avatta 1862. VI. 8: De Sanctis Mihályt, Miki Pált és társait, 1867. VI. 29: Cousin Germánát, Kuncewicz Jozafátot, Porto Mauriziói Lénárdot, Szt Sebekről nev. Mária Franciskát, Pieck Miklóst és társait, Keresztes Pált és Arbués-i Pétert. - ~ erősítette meg 1848. VI. 25: Jekelfalussy Vince szepesi pp-öt, VII. 21: Scitovszky János esztergomi érs-et, 1850. I. 7: Ranolder János veszprémi és Karner Antal győri pp-öt, IV. 2: Bartakovics Béla egri érs-et, V. 30: Kunszt József kassai, IX. 8: Strossmayer József diakóvári, IX. 30: Kollarcsik István rozsnyói és Zábojszky László szepesi, 1851. II. 17: Moyses István besztercebányai, V. 25: Szaniszló Ferenc váradi, IX. 5: Farkas Imre székesfehérvári, Csajághy Sándor csanádi és Roskoványi Ágoston váci pp-öt, IX. 15: Haynald Lajos és 1852. III. 15: Krautmann József tinnini cpp-öt, V. 15: Kunszt József kalocsai érs-et, IX. 4: Girk György pécsi, IX. 27: Fábry Ignác kassai, X. 15: Haynald Lajos erdélyi pp-öt, 1853. III. 7: Scitovszky János bíb-t, III. 10: Szenczy Ferenc szombathelyi pp-öt, 1854. XI. 16: Krály János cpp-öt, XII. 16: Alexi János szamosújvári g.k. pp-öt, 1855: Sterca-Sulutiu Alexandru gyulafehérvár-fogarasi érs-et, X. 28: Dobra Sándor lugosi g.k. pp-öt, XII. 20: Nehiba B. János tinnini cpp-öt, 1856. VI. 19: Viber József cpp-öt, 1857. II. 20: Simor János győri pp-öt, IX. 4: Smiciklas György g.k. kőrösi pp-öt, IX. 25: Tóth Imre cpp-öt, 1858. IX. 27: Haas Mihály szatmári pp-öt, XII. 23: Soich Vencel belgrád-szendrői cpp-öt, 1859. IV. 10: Roskoványi Ágoston nyitrai, IV. 15: Peitler Antal váci, 1860. IX. 28: Bonnaz Sándor csanádi pp-öt, 1862. XI. 1: Pap-Szilágyi József g.k. váradi pp-öt, 1864. IX. 24: Haynald Lajos c. érs-et, 1865: Vancsa János g.k. szamosújvári, III. 27: Fogarasy Mihály erdélyi pp-öt és Máriássy Gábor, IX. 25: Durguth József cpp-öt, 1866: Lonovics József kalocsai érs-et, Pankovics István g.k. munkácsi pp-öt, 1867: Haynald Lajos kalocsai, I. 20: Simor János esztergomi érs-et, II. 22: Jekelfalussy Vince székesfehérvári és Bíró László szatmári, 1868. III. 13: Perger János kassai, III. 27: Zalka János győri pp-öt, IV. 22: Szabó József cpp-öt, VIII. 29: Lipovniczky István váradi pp-öt, XII. 21: Vancsa János gyulafehérvár-fogarasi g.k. érs-et, 1869. I. 8: Soich Vencel zengg-modrusi, VI. 25: Kovács Zsigmond pécsi, XI. 22: Szabó Imre szombathelyi, 1870. I. 25: Oltenau János lugosi g.k. pp-öt, VII. 17: Mihalovics József zágrábi érs-et, 1871. VI. 26: Samassa József szepesi, VII. 14: Pavlesics János belgrád-szendrői, XII. 22: Ipolyi Arnold besztercebányai pp-öt, 1872. V. 6: Pauer János cpp-öt és Schopper György rozsnyói pp-öt, VIII. 20: Lévay Sándor, 1873: Pribék István cpp-öt, I. 26: Pavel Mihály g.k. szamosújvári pp-öt, VI. 18: Samassa József egri érs-et, IX. 21: Schlauch Lőrinc szatmári, IX. 23: Oltenau János nagyváradi g.k. pp-öt, XII. 22: Simor János bíb-t, 1874: Kovács János g.k. munkácsi pp-öt, I. 16: Németh József cpp-öt, II. 27: Császka György szepesi, 1875: Dulánszky Nándor székesfehérvári, II. 14: Mihályi Viktor g.k. lugosi pp-öt, VIII. 24: Boltizár József, XI. 23: Junák István cpp-öt, 1876: Tóth Miklós g.k. eperjesi pp-öt, IV. 3: Kubinszky Mihály tinnini cpp-öt, VI. 26: Posilovics György zengg-modrusi, 1877. VI. 1: Dulánszky Nándor pécsi, VI. 25: Kovács Zsigmond veszprémi, VII. 1: Schuster Konstantin kassai pp-öt. - M-ul: ~ ap. levele a Szűz Isten Anyja szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról. Pest, 1855. (lat., ném., oláh, orosz és tót nyelven is) - Utóda 1878. II. 20: XIII. Leó. T.J.

Mendlik 1864. - Zádori Ev. János: ~ p. élete. Esztergom, 1869. - Szepesi, Emericus: Carmen honoribus Sanctam Ecclesiam Catholicam gloriose gubernantis ss. patris Pii Noni... Pest, 1869. - ~ p-nak aranymiséje. Esztergom, 1869. - Bergmann József: ~ p. Életr. vázlat. Pest, 1871. - (Winter Ágoston): Tisztelgés ~ p. és kir-nál. Bp., 1875. - Füssy Tamás: ~ pápasága. 1-3. köt. Bp., 1878-80. - Helfert, Joseph: Gregor VI. u. ~. Praha, 1895. - A 12 Pius. Bp., 1943:290. - LThK VIII:536. - BS X:901. - Mondin 2001:595.